Uroczyste otwarcie wyremontowanej drogi powiatowej Soczewka – Łąck

To bardzo ważna droga dla mieszkańców gmin Łąck i Nowy Duninów. Na jej remont czekało wiele osób. I wreszcie jest – nowiutka, równa, bezpieczna i komfortowa. Odbyło się właśnie uroczyste otwarcie inwestycji.

Początek modernizacji drogi powiatowej nr 2974W Soczewka-Łąck datowany jest na 27 października 2021 r., kiedy to nastąpiło przekazanie placu budowy. W sumie gruntownemu remontowi poddano blisko 4 kilometry tej drogi na dwóch odcinkach: od km 2+725 do km 4+900 i od km 7+650 do km 9+362. Wartość zadania opiewała na kwotę 1.716.703,62 zł. Inwestycja, z której korzystać będą mieszkańcy gmin Łąck i Nowy Duninów, a także całego regionu i województwa, zrealizowana została przy współfinansowaniu z budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 60 proc. Wszystko w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Zakres zadania obejmował:

– karczowanie krzaków;

– ścięcie poboczy;

– wyrównanie istniejącej nawierzchni bitumicznej;

– wykonanie warstwy ścieralnej – szerokość jezdni 5,0 m;

– wykonanie nawierzchni poboczy z kruszywa łamanego, grubość po zagęszczeniu 8 cm – szerokość poboczy 2 x 1,0 m;

– umocnienie kostką granitową poboczy na łukach;

– wprowadzenie stałej organizacji ruchu zgodnie z projektem.

Dziś, tak jak zawsze, gdy oddajemy mieszkańcom pięknie zmodernizowaną drogę, ważny dzień dla powiatu płockiego. Bardzo się cieszę z tej inwestycji, która poprawi komfort, a przede wszystkim zwiększy bezpieczeństwo uczestników ruchu. Bardzo dziękuję Panu Marszałkowi Adamowi Struzikowi, Radnym Powiatu Płockiego, Zarządowi Dróg Powiatowych, wykonawcy oraz wszystkim, którzy przyczynili się do remontu drogi powiatowej Soczewka-Łąck

– powiedział Starosta Płocki Sylwester Ziemkiewicz.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *