Wschodnia obwodnica Gąbina coraz bliżej realizacji

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich ogłosił postępowanie na opracowanie dokumentacji projektowej. Miasto i Gmina Gąbin partycypuje w kosztach zadania, dofinansowując 50% wartości postępowania. Otwarcie ofert nastąpi 21 kwietnia. Zamawiający zabezpieczył ponad 1,5 mln zł (koszty brutto).

Miasto i Gmina Gąbin

W ramach zadania przewiduje się prace projektowe na odcinku drogi objętym zamówieniem na odcinkach i terenie przyległym do drogi we wszystkich branżach: drogowej, sanitarnej, energetycznej, telekomunikacyjnej, mostowej, gazowej oraz badania geologiczne.

Wschodnia obwodnica Gąbina stanowić będzie zwieńczenie szerokiej inwestycji mającej na celu budowę infrastruktury drogowej, okalającej Gąbin i wyprowadzającej uciążliwy ruch samochodowy poza miasto. Zachodnia obwodnica Gąbina częściowo pomogła zmniejszeniu natężenia ruchu tranzytowego. Kierunek płocki nadal jednak stanowi duży problem dla mieszkańców. Dzięki inwestycji nie tylko poprawi się bezpieczeństwo i komfort życia. Zwiększy się także atrakcyjność inwestycyjna i rozwojowa północno-wschodnich obszarów Gąbina

zaznacza Krzysztof Jadczak burmistrz Miasta i Gminy Gąbin

Stworzenie dokumentacji stanowi fundament do dalszych działań mających na celu zrealizowanie inwestycji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *