ORLEN S.A.Płock

Fundujemy wakacje na wesoło

Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka” sfinansuje projekty organizacji pozarządowych, które mają pomysły i chęć do organizacji wakacyjnego wypoczynku dla dzieci. O finansowe wsparcie można ubiegać się w ramach konkursu pn. „Wakacje w Płocku na wesoło”. Wnioski przyjmowane będą do 23 maja, a zwycięzców najlepszych projektów poznamy pod koniec czerwca.

„Fundusz Grantowy dla Płocka” już po raz dziewiąty zaprasza stowarzyszenia i fundacje do organizacji aktywnych i bezpiecznych wakacyjnych atrakcji dla dzieci zamieszkujących w Płocku. Preferowane będą inicjatywy, które zapewnią rekrutację powszechną, a ich program będzie dotyczył 8-godzinnej opieki nad dziećmi i młodzieżą w wieku 5-16 lat. Projekty będą mogły być realizowane nie tylko w Płocku, ale także w powiecie płockim, gostynińskim i sierpeckim.

Fundacja czeka na scenariusze o szerokim oddziaływaniu społecznym i adresowanych bezpośrednio do jak największej grupy uczestników, jak i odbiorców. Pod uwagę będą brane pomysły o wysokich walorach edukacyjnych, stwarzające uczestnikom okazję do rozwijania kreatywności i talentów, do odkrywania nowych wartości, zwiększania wrażliwości na potrzeby otoczenia, pogłębiania wiedzy i umiejętności praktycznych, a także pozwalających nawiązywać nowe relacje interpersonalne oraz zdobywanie nowych doświadczeń. Przy ocenie wniosków istotne będzie również pozytywne oddziaływanie projektów na wyrównanie szans, integrację oraz nowatorskie i niestandardowe zajęcia w formie codziennych spotkań. 

Jak zawsze Fundacja doceni pomysły, które zapewnią jak najatrakcyjniejsze formy spędzania wolnego czasu dzieci i młodzieży.  W tym celu, projekty mogą być realizowane również w partnerstwie z innymi podmiotami, a powinny dotyczyć zajęć kulturalnych i sportowych takich jak m.in. organizacja warsztatów, szkoleń, wystaw, lekcji edukacyjnych, konkursów, spektakli, turniejów bądź rozgrywek sportowych itp.

Wnioski konkursowe należy składać do 23 maja br. :

·       przy użyciu generatora wniosków o dofinansowanie, dostępnego na stronie internetowej pod adresem www.fundusz-grantowy.pl w zakładce Konkursy grantowe,

·       bezpośrednio w biurze Fundacji,

·       pocztą tradycyjną wysłaną na adres: ul. Kościuszki 8, lok 3, 09-400 Płock. Decyduje data wpływu do biura.

Formularze konkursowe oraz regulamin konkursu dostępne na stronie Fundacji: www.fundusz-grantowy.pl w zakładce „Wakacje w Płocku na wesoło”. W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr tel. (24) 367 44 44, 601 07 05 06 lub e-mail: kontakt@fundusz-grantowy.pl; w dniach pn. – pt. w godz. 8:00 – 15:00.

Konkurs „Wakacje w Płocku na wesoło” zainicjowany przez „Fundusz Grantowy dla Płocka” w 2012 r. jest perspektywą Fundacji dla kreatywnych społeczników i pedagogów, którzy pragną rozwijać potencjał dzieci i młodzieży oraz zamierzają upowszechniać działalność społeczną i zawodową. Ideą projektu jest także chęć tworzenia coraz większej ilości zorganizowanych form wypoczynku dla dzieci, które w wakacje nie wyjeżdżają poza Płock. Każdego roku wakacyjny konkurs grantowy spotyka się z dużym zainteresowaniem nie tylko organizacji pozarządowych ubiegających się o dofinansowanie, ale także aktywnych płocczan zainteresowanych udziałem swoich dzieci w różnych farmach letniego wypoczynku.

* * * * *

Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka” jest unikatowym przykładem partnerstwa publiczno – prywatnego w skali Europy środkowo-wschodniej. Założycielami Fundacji są PKN ORLEN, Basell Orlen Polyolefins oraz Gmina Miasto Płock. Fundusz jest także cyklicznie wspierany przez Fundację Levis Strauss. Płocki model współpracy stworzony niemal dwie dekady temu został wielokrotnie przedstawiony przez niezależnych ekspertów, jako dobra polska praktyka na świecie m.in. we Francji, USA a nawet w Chinach. Fundusz Grantowy dla Płocka został uznany w 2019 roku za jeden z najlepszych projektów społecznych biznesu w Polsce, mający największą wartość dla polskiego społeczeństwa w mijającym 30-leciu. Fundacja została także umieszczona w raporcie „Partnerstwo w praktyce. Przegląd działań”, jako jedna z 15 wyselekcjonowanych dobrych praktyk i wzór do naśladowania w realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju w Polsce (Sustainable Development Goals – SDGs). Niejednokrotnie jest także podawany jako dobra praktyka w Raportach Społecznej Odpowiedzialności publikowanych przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *