wtorek, 28 maja 2024
Powiat Płocki

Ósmoklasiści przygotowują się do egzaminu

Egzamin ósmoklasisty trwa trzy dni, w tym roku to 24, 25 i 26 maja. Jako pierwszy ósmoklasiści zdawać będą język polski, później matematyka i język obcy nowożytny. Na egzamin każdy uczeń musi zabrać ze sobą długopis lub pióro z czarnym tuszem. Na części matematycznej każdy zdający powinien mieć też linijkę. Konieczne rysunki zdający będą wykonywać długopisem, nie ołówkiem. Na egzaminie nie będzie można korzystać z kalkulatora oraz słowników, nie wolno też używać telefonów. Można natomiast przynieść ze sobą chusteczki i butelkę wody – informuje Centralna Komisja Egzaminacyjna.

Przypomnijmy, egzamin jest obowiązkowy. Trzeba do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę podstawową. Nie ma określonego minimalnego wyniku, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego sprawdzianu nie można nie zdać. Liczba zdobytych punktów jest brana pod uwagę podczas rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Jeżeli z przyczyn losowych lub zdrowotnych uczeń nie przystąpi do egzaminu w terminie głównym, może go napisać w terminie dodatkowym, który został zaplanowany na 13-15 czerwca.

Wyniki egzaminów zdający poznają 1 lipca, natomiast 8 lipca uczniowie otrzymają zaświadczenia o szczegółowych ‎wynikach egzaminu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *