ORLEN S.A.Płock

Budowa Kompleksu Olefin III – decyzja Wojewody Mazowieckiego

Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę dla PKN Orlen. Pozwolenie obejmuje budowę Kompleksu Olefin III na terenie PKN Orlen w Płocku wraz z niezbędną infrastrukturą w zakresie ISBL. Decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalności.

Budowa Kompleksu Olefin III na terenie PKN Orlen w Płocku wraz z niezbędną infrastrukturą w zakresie ISBL, ze względu na swój charakter i wielomiliardowy koszt, jest strategicznym celem inwestora. Inwestycja stanowi również bardzo ważny cel dla Polski, a w szczególności dla Gminy Stara Biała oraz okolicznych gmin. Inwestycja będzie miała duży wpływ na lokalną gospodarkę i rynek pracy.

W Kompleksie Olefin III będą wytwarzane produkty petrochemiczne wykorzystywane do produkcji m.in. środków chemicznych, artykułów higienicznych, a także sprzętów AGD, urządzeń elektronicznych i części samochodowych. Produkowany będzie również tlen i azot w ciekłej postaci, które są powszechnie stosowane m. in. w branży medycznej.

PKN Orlen jest jednym z największych i najważniejszych zakładów przemysłowych w regionie, strategicznym zakładem w skali kraju, a także ważnym pracodawcą w regionie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *