Powiat Płocki

Strażnice w powiecie płockim czeka remont. Na które są pieniądze?

Już niebawem 24 strażnice osp z subregionu płockiego zostaną zmodernizowane lub wyremontowane. Decyzję w tej sprawie podjęli radni województwa mazowieckiego. Na ten cel władze Mazowsza zarezerwowały ponad 657 tys. zł.

Jak podkreśla marszałek Adam Struzik strażacy z Mazowsza od lat mogą liczyć na wsparcie finansowe i rzeczowe z budżetu województwa mazowieckiego.

Dofinansowujemy nie tylko zakup specjalistycznego sprzętu czy samochodów. Pomagamy również w remontach strażnic OSP. To ogromnie ważne inwestycje, ponieważ pomagamy jednostkom w zapewnieniu gotowości bojowej. Środki, które przyznaliśmy można przeznaczyć na modernizacje i remonty części bojowych strażnic. Czyli tych miejsc, które są wykorzystywane przez strażaków do zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom danej gminy, przechowywania sprzętu strażackiego czy garażowania aut.

mówi Struzik

Na Mazowszu funkcjonuje blisko 2 tys. jednostek OSP, dysponują one blisko 1,9 tys. remiz strażackich. Wiele z tych budynków wymaga remontów lub odświeżenia. W tegorocznej edycji programu Mazowieckie Strażnice OSP-2022 gminy mogły ubiegać się o pomoc finansową w wysokości maksymalnie 30 tys. zł. Do urzędu marszałkowskiego wpłynęły w sumie 244 wnioski na łączną kwotę dofinansowania ponad 7,1 mln zł. Po ocenie formalnej i merytorycznej wniosków, dofinansowanie w wysokości w sumie ponad 6,5 mln zł trafi do 240 mazowieckich gmin i miast. Znalazły się wśród nich także 24 strażnice z subregionu płockiego. Na ich remonty lub modernizacje samorząd województwa przeznaczył ponad 657 tys. zł.

Gdzie odbędą się remonty na terenie powiatu płockiego?

Po 30 tys. zł trafi do jednostek OSP Mała Wieś, Ciachcin, Bodzanów, Woźniki, Cekanowo, Lipianki, Rogowo, Wyszogród, Drobin, Bądkowo Kościelne, Nowy Kamień, Łąck, Maszewo, Nadułki, Juliszew i Płock Trzepowo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *