Płock

Ponad 80 mln złotych dla województwa mazowieckiego na przeciwdziałanie COVID-19

Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł przekaże ponad 80 mln zł dla mazowieckich szpitali na zakup lub dofinansowanie sprzętu lub aparatury medycznej oraz finansowanie inwestycji budowlanych. Podmioty lecznicze z regionu płockiego otrzymają łącznie ponad 2,6 mln zł. Są to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 przekazane przez Ministerstwo Zdrowia, które zostaną przeznaczone na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 i innych chorób zakaźnych.

Obecnie cieszymy się ze znacznej poprawy sytuacji epidemicznej, ale musimy być przygotowani na różne scenariusze. Przekazane środki na inwestycje zapewnią dobre przygotowanie szpitali na przyjęcie większej liczby pacjentów z Covid-19, ale też potencjalnie z innymi chorobami zakaźnymi. To dobry moment, aby kolejny raz podziękować kierującym placówkami medycznymi oraz personelowi za wysiłek związany ze wzmożoną pracą, za poświęcenie na rzecz dobra pacjentów. Wszystkie nasze działania powinny być skoncentrowane na podnoszeniu jakości świadczeń udzielanych we wszystkich placówkach medycznych. Inwestycje sfinansowane z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z pewnością się do tego przyczynią

– powiedział Konstanty Radziwiłł, Wojewoda Mazowiecki.

Wojewoda Mazowiecki powołał zespół, który ocenił złożone przez szpitale wnioski i sprawdził w jakim stopniu  podmioty lecznicze w województwie mazowieckim były zaangażowane w walkę z COVID-19, a zakupiony sprzęt, aparatura medyczna i inwestycja budowlana oraz infrastruktura tlenowa były niezbędne do walki z wirusem. Inwestycje i zakupy muszą zostać sfinalizowane do końca 2022 r.

Zaopiniowanym wnioskom nadawano priorytety pod względem zasadności:

·         Priorytet I – brak realizacji inwestycji uniemożliwi diagnostykę i leczenie pacjentów z COVID-19 i negatywnie wpłynie na system zabezpieczenia COVID w województwie mazowieckim,

·         Priorytet II – brak realizacji inwestycji utrudni diagnostykę i leczenie pacjentów z COVID-19 w podmiocie leczniczym,

·         Priorytet III – realizacja inwestycji usprawni proces diagnostyki i leczenia pacjentów z COVID-19.

Na zakup inwestycyjny sprzętu medycznego podpisano 3 umowy na łączną kwotę ponad 713 tys. zł z podmiotami leczniczymi z regionu płockiego:

·         Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital im. Juliusza Babińskiego w Sierpcu, 2 umowy na łączną kwotę ponad 553 tys. zł, na aparat do dekontaminacji pomieszczeń, EKG wraz z wyposażeniem, fiberoskop intubacyjny, worki ambu wraz z wyposażeniem, bronchofiberoskop z wyposażeniem oraz aparat USG,

·         Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku, umowa na 160 tys. zł, na respirator noworodkowy.

Na finansowanie inwestycji budowlanych podpisano 2 umowy na łączną kwotę prawie 2 mln zł z podmiotami leczniczymi z regionu płockiego:

·         Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital im. Juliusza Babińskiego w Sierpcu, 2 umowy na łączną kwotę prawie 2 mln zł, na wymianę instalacji tlenowych na 3 oddziałach oraz modernizację tlenowni. Przekazane środki finansowe mają być wykorzystane przez podmiot, który realizuje świadczenia zdrowotne na podstawie umów z Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim NFZ na wykonywanie badań czy leczenie pacjentów.

W zakresie inwestycji budowlanych w województwie mazowieckim ponad 20 mln zł zostanie przeznaczonych na modernizację niezbędnych instalacji tlenowych. Na modernizację oddziałów, izb przyjęć czy szybów windowych zostanie przeznaczonych ok. 8 mln zł. Inwestycje zakupowe dotyczą rezonansów magnetycznych, analizatorów parametrów krytycznych, myjni – dezynfektorów, maceratorów, autoklawów oraz innego sprzętu niezbędnego do zapewnienia bezpieczeństwa epidemiologicznego pacjentów w szczególności umożliwiających diagnostykę i leczenie pacjentów z COVID-19 i wykorzystywanych do leczenia powikłań po tej chorobie. Obecnie są procedowane pozostałe umowy z podmiotami leczniczymi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *