Gospodarka i społeczeństwo

Kolizja ze zwierzęciem – w jakich przypadkach ubiegać się o odszkodowanie?

Czy ubezpieczenie chroni właściciela pojazdu, gdy kierowca będzie miał kolizję z dzikiem, łosiem lub sarną? A może odszkodowanie przysługuje gdy pod koła samochodu wpadnie pies lub inne zwierzę z gospodarstwa rolnego (koń, krowa bądź kura)? I jak wygląda kwestia odszkodowania gdy gryzoń przegryzie nam kable w aucie. Każda z tych sytuacji jest inna pod względem prawa, szczegóły wyjaśnia adwokat Magdalena Grzelak.

Dzikie zwierzęta

Jeżeli doszło do kolizji z dzikiem, łosiem czy sarną, powinniśmy sprawdzić czy przy drodze umieszczony był znak A-18b, czyli „zwierzęta dzikie”. Zgodnie z art. 20 pkt 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych obowiązkiem zarządcy drogi jest umieszczenie znaku ostrzegawczego, gdy istnieje potrzeba uprzedzenia użytkowników drogi o mogącym występować niebezpieczeństwie ze strony dzikich zwierząt. Jeżeli takiego znaku nie ma, możemy rozważyć wystąpienie przeciwko zarządcy drogi ze stosownym roszczeniem odszkodowawczym. Odpowiedzialność mogą ponosić także koła łowieckie oraz nadleśnictwo.

Kolizja ze zwierzętami domowymi i gospodarskimi

Zgodnie z art. 431 §1 k.c. „kto zwierzę chowa albo się nim posługuje, obowiązany jest do naprawienia wyrządzonej przez nie szkody niezależnie od tego, czy było pod jego nadzorem, czy też zabłąkało się lub uciekło, chyba że ani on, ani osoba, za którą ponosi odpowiedzialność, nie ponoszą winy”. Powyższe oznacza, że w przypadku szkód wyrządzonych przez zwierzęta domowe, to ich właściciel odpowiada za zdarzenie. Odpowiedzialność nie będzie leżała po stronie właściciela np. w sytuacji, w której odpowiednio pilnował zwierzęcia. Jeżeli więc poszkodowany wjechał na posesję właściciela zwierzęcia i tam potrącił np. psa, winnym będzie sam kierowca. Podobnie sytuacja wygląda ze zwierzętami gospodarskimi. Winę ponosi jego właściciel, jeśli nadzór nad zwierzęciem nie był właściwy. Jednocześnie, warto wiedzieć, że każdy rolnik podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania i prowadzenia gospodarstwa rolnego i z jego polisy OC można zgłosić roszczenia ubezpieczycielowi.

Uszkodzenie pojazdu przez gryzonie

W razie uszkodzenia samochodu w wyniku przegryzienia przez gryzonie kabli, skuteczną ochronę zapewnia tylko dobrowolne ubezpieczenie autocasco. Aby w przyszłości otrzymać odszkodowanie w przypadku niepożądanej wizyty kota, kuny, szczura albo myszy w aucie warto je wykupić. Autocasco jest ubezpieczeniem dobrowolnym, którego zakres ochrony każde towarzystwo ubezpieczeniowe ustala indywidualnie. Przed zawarciem umowy autocasco należy sprawdzić w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) czy ubezpieczyciel nie wyłączył z ochrony uszkodzeń wnętrza pojazdu wyrządzonych przez zwierzęta.

Należy mieć na uwadze, że każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie. Okoliczności mogą być naprawdę różne, nawet gdy wydaje się, że sprawa jest prosta. W takiej sytuacji warto mieć polisę autocasco obejmującą szkody wyrządzone przez zwierzęta, a przed wystąpieniem na drogę prawną skontaktować się ze swoim adwokatem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *