Powiat Płocki

Wakacje wykorzystają na termomodernizację szkoły

Najbliższe tygodnie to prace przy termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Małej Wsi. Gmina środki pozyskała z rządowego programu Polski Ład. Właśnie podpisano umowę z wykonawcą.

Sześć miesięcy ma wykonawca na wykonanie prac przy Szkole Podstawowej w Małej Wsi. Wójt gminy podpisał właśnie umowę. W ramach zadania wykonana zostanie termomodernizacja budynku szkoły oraz adaptacja budynku po byłej krajowej spółce cukrowej z przeznaczeniem na siedzibę Gminnego Centrum Kultury w Małej Wsi.

Budynek mieszczący szkołę podstawową, przedszkole samorządowe oraz mieszkania komunalne to największy kompleks edukacyjno-oświatowy zlokalizowany na terenie Gminy Mała Wieś. Do placówki uczęszcza ponad 300 uczniów. Bieżące remonty przeprowadzane z gminnych funduszy, umożliwiały jedynie wykonanie najpilniejszych prac. Pozyskane środki z programów: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych umożliwią realizację zadania, w ramach którego zaplanowano wymianę instalacji elektryczno-oświetleniowej, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian i stropu oraz przebudowę istniejącej kotłowni węglowej na kotłownię gazową wraz z instalacją zbiornikową na gaz płynny. Wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynku wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej poprawi termikę oraz komfort osób przebywających w pomieszczeniach placówki.

Budynek zlokalizowany przy ul. Warszawskiej 31 w Małej Wsi, w którym mieści się Gminne Centrum Kultury MultiOsada, zostanie poddany gruntownej modernizacji. W ramach realizacji prac zaplanowano m. in. przebudowę łazienek, instalacji: elektrycznej, wodnokanalizacyjnej i sanitarnej. Zmieniony zostanie układ pomieszczeń oraz ich przeznaczenie. Prace budowlane zostaną przeprowadzone również na zewnątrz – budynek zostanie poddany termomodernizacji. Ponadto zmieni się kolorystyka obiektu za sprawą nowych, zewnętrznych tynków oraz prac malarskich prowadzonych wewnątrz. Kompleksowa modernizacja umożliwi dostosowanie budynku do potrzeb wszystkich osób korzystających z usług świadczonych w ramach szeroko pojętej kultury. Adaptacja w pełni sprosta potrzebom wynikającym z działań statutowych Centrum Kultury „MultiOsada”.

Pozyskane dofinansowania umożliwią realizuję zadań związanych z poprawą warunków oświaty oraz usług kulturalno-rozrywkowych dla mieszkańców. Dzięki modernizacji dwóch budynków, zarówno szkoła jak i centrum kultury będą mogły świadczyć usługi na coraz wyższym poziomie. Są to kolejne, ważne inwestycje realizowane na terenie Gminy Mała Wieś.

mówi Zygmunt Wojnarowski wójt gminy

Łączny koszt zadań – 3.918.780,00 zł, w tym dofinansowanie pochodzące z programów: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – 2.650.000,00 zł.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *