Płock

Akademia Mazowiecka w Płocku coraz bliżej

Taką informację przekazał prof. Przemysław Czarnek – Minister Edukacji i Nauki podczas podsumowania posiedzenia Zespołu do spraw rozwoju systemu oświaty oraz systemu szkolnictwa wyższego i nauki.

Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku była gospodarzem wyjazdowego posiedzenia Zespołu do spraw rozwoju systemu oświaty oraz systemu szkolnictwa wyższego i nauki. Poza spotkaniem roboczym członkowie zespołu poznali historię i zaplecze dydaktyczne Uczelni. W podsumowaniu prac zespołu udział wziął prof. Przemysław Czarnek, Minister Edukacji i Nauki.  Prof. Grzegorz Górski, przewodniczący zespołu, zdał relację z przebiegu obrad. Jako główny problem wskazał braki kadrowe w polskiej służbie zdrowia.  

Obecnie system zasila 900 lekarzy rocznie, ale potrzeby są na poziomie 1400 – 1800 lekarzy rocznie. W tej klasyfikacji jesteśmy na ostatnim miejscu w całej Unii Europejskiej

 – zaznaczył przewodniczący.

Natomiast szef MEiN podkreślił rolę takich ośrodków jak Płock, które są dobrze przygotowane do kształcenia lekarzy. Przypomniał, że wiosek o utworzenie kierunku lekarskiego w Płocku jest obecnie rozpatrywany i podkreślił, że jakość kształcenia lekarzy będzie taka sama bez względu na uczelnię.

Lepszy lekarz wykształcony w Płocku – niż brak lekarza 

argumentował tworzenie kierunku lekarskiego w byłych miastach wojewódzkich.

Minister przekazał także dobre wieści dotyczące ewaluacji jakości działalności naukowej.

Ocena wniosku jest bardzo dobra i prawdopodobnie Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku otrzyma kategorię naukową B+ w obydwu dyscyplinach (pedagogika oraz nauki o polityce i administracji). Wyniki ewaluacji poznamy na przełomie czerwca i lipca. Jednak już gratuluję Rektorowi, ponieważ Uczelnia jest jedną z najlepszych 

– powiedział Minister

Przyznanie kategorii naukowej B+ pozwoli, przy spełnieniu odpowiednich warunków, na przekształcenie Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku w akademię.

Minister prof. Przemysław Czarnek wręczył prof. Maciejowi Słodkiemu czek na kwotę 5.650.700 zł na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego.

W ubiegłym tygodniu podpisałem dokument, dzięki któremu we współpracy z Ministerstwem Finansów wyasygnowaliśmy dodatkowe 136 mln zł na rozwój Publicznych Uczelni Zawodowych. Kwota ponad 5,5 miliona złotych zasili konto Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku. Jestem przekonany, że środki te pomogą w budowie Collegium Medicum

– powiedział podczas przekazania.

Na zakończenie spotkania szef resortu podziękował członkom zespołu za zorganizowanie czasu i przybycie na wyjazdowe posiedzenie. – To wzmocni Płock! – podsumował prof. Minister Przemysław Czarnek.

Po wizycie w Uczelni goście zwiedzili Kaplicę Królewskiej w Katedrze Płockiej, a także wzięli udział w ekskluzywnym pokazie zbiorów Towarzystwa Naukowego Płockiego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *