Płock

Kasa w ratuszu jeszcze tylko dziś

Kasa w Urzędzie Miasta Płocka będzie czynna jeszcze tylko dziś, 30 czerwca 2022 r. Płatności gotówką będą jednak cały czas możliwe w opłatomatach dostępnych w budynku ratusza, a także bez prowizji w każdym oddziale PKO BP S.A.

W ratuszu (wejście od strony ul. Zduńskiej) będzie możliwe dokonanie zapłaty za pomocą:

– bezgotówkowych terminali na wybranych stanowiskach w Biurze Obsługi Klienta,

– dwóch samoobsługowych opłatomatów banku PKO BP S.A. (gotówka, karta płatnicza, BLIK).

Zapłaty będzie można dokonać również poprzez stronę plock.oplatyurzedowe.pl/ (wybrane opłaty, prowizja 1 zł) oraz przelewem z posiadanego przez klienta rachunku bankowego.

W urzędzie można dokonać zapłaty wyłącznie z tytułu podatków i opłat publicznoprawnych. Natomiast należności wynikające z czynności cywilnoprawnych (najem, dzierżawa, wykupy mieszkań itp.) można wpłacać przelewem z rachunku bankowego lub gotówką w oddziale banku PKO BP S.A bez prowizji.

Dokonując wpłaty, uprzejmie prosimy o wpisanie niezbędnych danych:

– imię i nazwisko oraz adres zamieszkania,

– tytuł wpłaty (podatek od nieruchomości, opłata za wywóz odpadów komunalnych, opłata skarbowa itp.),

– okres jakiego wpłata dotyczy (miesiąc, rok itp.),

– numer dokumentu stanowiącego podstawę zapłaty, jeśli taki został wydany (decyzja, dokument obliczenia opłaty itp.).

Informacji niezbędnych do dokonania wpłaty udzielają merytorycznie odpowiedzialne komórki organizacyjne urzędu. Tel do Biura Interwencji i Informowania Mieszkańców 24 364 55 55.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *