poniedziałek, 26 lutego 2024
Płock

Psychologia w Płocku

Minister Edukacji i Nauki udzielił pozwolenia na utworzenie jednolitych studiów magisterskich o profilu praktycznym na kierunku psychologia w Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku.

„Studiuję psychologię w Płocku!” tak z dumą będzie mogło o sobie powiedzieć (już w tym roku) czterdziestu studentów Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku. Celem kształcenia na kierunku psychologia jest wyposażenie studentów w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne pozwalające wykonywać w profesjonalny i odpowiedzialny sposób zawód psychologa a jednocześnie w sposób konstruktywny i autonomiczny kreować własną biografię i kształtować własną osobowość.

Program studiów zawiera 960 godzin dydaktycznych praktyki zawodowej.

Od szóstego semestru przyszli psycholodzy będą mogli sami zdecydować o ścieżce swojego rozwoju i wybrać jedną z dwóch specjalności:

 • psychologia wychowawczo-edukacyjna – Daje kwalifikacje pozwalające na podjęcie pracy w charakterze nauczyciela psychologa. Absolwent przygotowany będzie do pracy w charakterze psychologa ze szczególnym uwzględnieniem pracy:

w przedszkolach, szkołach, ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, stowarzyszeniach pomocowych, w centrach profilaktyki i psychoedukacji, instytucjach kultury i świetlicach środowiskowych.

 • psychoprofilaktyka i poradnictwo psychologiczne – Absolwenci będą mogli nieść pomoc osobom przeżywającym kryzysy rozwojowe i trudności życiowe, udzielając porad i pomocy na podstawie analizy oczekiwań i możliwości klienta, podnosząc jakość jego życia w obszarze osobistym, zdrowotnym i zawodowym. Absolwent studiów psychologicznych przygotowany będzie do pracy w charakterze psychologa ze szczególnym uwzględnieniem pracy:

– w instytucjach pomocowych, w punktach konsultacyjno-doradczych, w poradniach psychologicznych, psychologicznych gabinetach prywatnych, w centrach profilaktyki i psychoedukacji, organizacjach pozarządowych i fundacjach, stowarzyszeniach pomocowych i samopomocowych, w różnego rodzaju instytucjach i firmach.

Psychologia w Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku to przede wszystkim:

 • wysoka, jakość kształcenia,
 • wykwalifikowana kadra specjalistów – badaczy, naukowców i praktyków,
 • dwie specjalizacje do wyboru,
 • profil praktyczny kształcenia,
 • nowoczesne i świetnie wyposażone pracownie,
 • możliwość rozwoju naukowego i otrzymania stypendium już od pierwszego roku studiów,
 • międzynarodowe wymiany studenckie w ramach programu ERASMUS+
  (Hiszpania, Serbia, Turcja, Czarnogóra i wiele innych).

Wśród zaplanowanych przedmiotów na kierunku psychologia są mi.in:

 • diagnoza psychologiczna
 • psychologia poznawcza,
 • psychopatologia,
 • psychologia społeczna,
 • psychologia stresu,
 • trening umiejętności społecznych i osobistych
 • podstawy psychoterapii
 • psychologia kliniczna,
 • psychologia sądowa,
 • poradnictwo par
 • kryzysy rozwojowe

Rekrutacja na psychologię i pozostałe kierunki w Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku kończy się 15 lipca. Szczegółowe informacje na temat procesu rekrutacji znajdują się na stronie www.mazowiecka.edu.pl w zakładce „Dla kandydatów”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *