Powiat PłockiPłock

W Płocku i powiecie płockim maturzyści poradzili sobie lepiej niż przed rokiem

W Płocku 79%, w powiecie płockim 66%. To zdawalność w szkołach w Płocku i powiecie płockim. Maturzystom poszło lepiej niż przed rokiem, chociaż maturzyści z powiatu płockiego znaleźli się na czwartym od końca miejscu na terenie Mazowsza.

Na całym Mazowszu egzamin dojrzałości zdało 81,9%. W sierpniu do egzaminu poprawkowego może przystąpić 13,1 proc. Egzaminu nie zdało 5% zdających, oblali więcej niż jeden przedmiot. Zdecydowanie lepiej poszło licealistom – 87%, niż uczniom techników – 69,9%. W szkołach branżowych II stopnia zdało 19,3%.

W Płocku maturzyści w 100% zaliczyli egzamin z języka angielskiego (ustny), język francuski na poziomie podstawowym, język rosyjski na poziomie podstawowym. 94% zdało egzamin z języka angielskiego, 93% z języka polskiego na poziomie podstawowym, 84% maturzystów zaliczyło egzamin z matematyki na poziomie podstawowym, języka angielskiego, poziom dwujęzyczny. 82% egzamin z języka niemieckiego na poziomie podstawowym, 81% z języka rosyjskiego na poziomie rozszerzonym, 80% zdało język włoski na poziomie podstawowym, 61% język angielski na poziomie rozszerzonym, 56% język polski na poziomie rozszerzonym. 46% zdało język niemiecki na poziomie rozszerzonym, a 42% biologię na poziomie rozszerzonym, 40% zdających poradziło sobie z chemią na poziomie rozszerzonym, a 40% z fizyką na poziomie rozszerzonym. 38% zdało egzamin z historii sztuki na poziomie rozszerzonym i matematyki na poziomie rozszerzonym. Z geografią na poziomie rozszerzonym poradziło sobie 36%. 34% zaliczyło historię na poziomie rozszerzonym, 32% wiedzę o społeczeństwie na poziomie rozszerzonym, 30% język francuski na poziomie rozszerzonym, natomiast z filozofią na poziomie rozszerzonym poradziło sobie 29% zdających.

W powiecie płockim z egzaminem z języka polskiego poradziło sobie 86% zdających, z językiem angielskim było lepiej, zdało 92% maturzystów. Język niemiecki na poziomie podstawowym zdało 57%, 75% zdało język rosyjski na poziomie podstawowym. Matematykę na poziomie podstawowym zdało 78%, biologię na poziomie rozszerzonym 23%. 24% maturzystów zdało chemię na poziomie rozszerzonym, 31% geografię na poziomie rozszerzonym, 36% historię na poziomie rozszerzonym. Język angielski na poziomie rozszerzonym zdało 37% maturzystów, 38% matematykę na poziomie rozszerzonym i 32% wiedzę o społeczeństwie na poziomie rozszerzonym.

W tym roku obowiązkowo należało przystąpić do egzaminu pisemnego z języka polskiego, matematyki i wybranego języka obcego nowożytnego, dodatkowo jeden przedmiot na poziomie rozszerzonym. Część ustną zdawały osoby, które np. zdawały na zagraniczną uczelnię i było to konieczne w postępowaniu rekrutacyjnym. Pełne wyniki tegorocznej matury będą udostępnione 9 września.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *