Gospodarka i społeczeństwoORLEN S.A.

Ekologiczne paliwo ORLENU zasili samoloty LOT-u

Dzięki realizowanej w Płocku instalacji uwodornienia olejów roślinnych PKN ORLEN od 2025 roku będzie oferował liniom lotniczym niskoemisyjne paliwo SAF (Sustainable Aviation Fuel). Innowacyjny produkt będzie wytwarzany z posmażalniczych olejów spożywczych. Paliwo SAF pozwala na ograniczenie do 80 proc. emisji w całym cyklu życia w porównaniu z tradycyjnym paliwem lotniczym i jest odpowiednie dla obecnie stosowanych silników odrzutowych. PKN ORLEN i PLL LOT podpisały porozumienie o współpracy przy wdrażaniu prośrodowiskowych rozwiązań pozwalających na spełnienie wymagań unijnego pakietu Fit for 55.

Przyjęta przez IATA (Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych) uchwała NetZero zakłada, że do 2050 roku przewoźnicy osiągną neutralność emisyjną. Jedną z odpowiedzi na wyzwania stojące przed branżą jest wykorzystanie technologii uwodornienia olejów roślinnych (HVO), która umożliwia przekształcenie surowców takich jak oleje roślinne, zużyte oleje posmażalnicze czy oleje z alg w biopaliwo lub w biokomponent do paliwa lotniczego.

Dzięki realizowanej w płockiej rafinerii inwestycji, PKN ORLEN będzie w stanie wyprodukować nawet do 300 tys. ton uwodornionego oleju rocznie. To odpowiednik ok. 50 proc. paliwa lotniczego produkowanego rocznie przez Grupę ORLEN. Paliwo SAF pod względem chemicznym jest zbliżone do konwencjonalnych paliw do silników odrzutowych, może być mieszane z paliwem konwencjonalnym lub dodawane do niego.

Branża lotnicza doskonale pokazuje skalę zmian, jakie zachodzą w całej branży energetyczno-paliwowej. Dlatego konsekwentnie inwestujemy i rozwijamy technologie, które umożliwią oferowanie naszym klientom czystych, zaawansowanych produktów, przy jednoczesnym zwiększaniu konkurencyjności koncernu. Szacujemy, że udział zrównoważonych paliw lotniczych w światowej konsumpcji będzie wynosił 3 proc. w 2030 r. To olbrzymia szansa rozwojowa, którą, zgodnie ze strategią ORLEN2030, chcemy skutecznie wykorzystać

– mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Zaufanie pasażerów do LOT-u jest dla nas nie tylko zaszczytem, ale i zobowiązaniem. Dbamy zarówno o bezpieczeństwo i komfort podróży, jak i dobro środowiska. Paliwo ze zrównoważonych surowców jest jednym z elementów pośród wielu inicjatyw podejmowanych przez PLL LOT w celu zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych. Cieszę się, że ten cel możemy realizować wspólnie z PKN ORLEN, regionalnym liderem w obszarze biorafinerii

– mówi Rafał Milczarski, Prezes Zarządu Polskich Linii Lotniczych LOT.

Zgodnie z zawartym porozumieniem PKN ORLEN oraz Polskie Linie Lotnicze LOT będą dzielić się wiedzą i doświadczeniem w zakresie zrównoważonych paliw oraz wspólnie prowadzić działania, mające na celu ich wdrożenie w lotnictwie cywilnym, zgodnie z pakietem FIT for 55 i inicjatywą Refuel Aviation.

Polskie Linie Lotnicze LOT planują wykorzystać zrównoważone paliwa lotnicze w ramach prowadzonej strategii Destination ECO. Pomimo, że regulacje prawne dotyczące wymogu stosowania zrównoważonych paliw w UE są obecnie w fazie uzgodnień, LOT chce wykorzystać SAF na wszystkich połączeniach z portów lotniczych, do których będzie ono dostarczone przez PKN ORLEN. Stosowanie tego rodzaju paliw na rejsach krótkiego i dalekiego zasięgu przyczyni się do znaczącego ograniczenia emisji dwutlenku węgla.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *