czwartek, 18 kwietnia 2024
Płock

W Płocku będzie Akademia Mazowiecka

Senat poparł ustawę o utworzeniu Akademii Mazowieckiej w Płocku. Jednocześnie opowiedział się za wprowadzeniem poprawek do ustawy. Uczelnia ma zostać utworzona z Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku i rozpocząć działalność 1 października br.

Projekt ustawy o utworzeniu Akademii Mazowieckiej w Płocku był projektem poselskim. Podpisy pod nim złożyli posłowie KP, KO, Lewicy i PiS. Senacka Komisja Nauki, Edukacji i Sportu zaproponowała do niej poprawki o charakterze legislacyjno-porządkującym. Dotyczą one m.in. kadencji pierwszego rektora Akademii, pierwszej kadencji rady Akademii, a także organów samorządu studenckiego uczelni. Senat głosował nad nimi łącznie. Za przyjęciem ustawy o utworzeniu Akademii Mazowieckiej w Płocku wraz z poprawkami głosowało 95 senatorów, 1 był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. W związku z poprawkami ustawa trafi teraz z powrotem do Sejmu, który ostatecznie zdecyduje o ich przyjęciu.

Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku jest prężnie działającą uczelnią, która w pełni zasługuje na to, aby uzyskać status akademicki

– podano w uzasadnieniu projektu.

Zgodnie z ustawą Akademia Mazowiecka w Płocku ma powstać 1 października br. w miejscu Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku. Nadzór nad nią ma sprawować minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego. Mienie obejmujące własność i inne prawa majątkowe Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku mają stać się mieniem akademii z dniem jej utworzenia. Akademia przejmie też z dniem utworzenia prawa i zobowiązania Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku. Z dniem utworzenia akademii pracownicy zatrudnieni w Mazowieckiej Uczelni Publicznej staną się pracownikami akademii, a studenci Mazowieckiej Uczelni Publicznej – staną się studentami akademii.

(PAP)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *