Woda jest niezdatna do spożycia, ustawiono beczkowozy

Woda w sieci wodociągu nie spełnia wymagań dla wody do spożycia przez ludzi – informuje Gospodarka Komunalna „Stara Biała” Sp. z o.o.

Badania próbki wody produkowanej przez Stację Uzdatniania Wody w Białej, punkt poboru – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II, kran w kuchni, pobranej do badań laboratoryjnych wykazały wystąpienie przekroczenia wartości normatywnej parametru mikrobiologicznego: liczba bakterii grupy coli w 100 ml (A), jtk (wartość otrzymana- 13, wartość parametryczna- 0), liczba bakterii E. coli w 100 ml (A), jtk ( wartość otrzymana- 2, wartość parametryczna – 0) – w związku z tym, woda w sieci tego wodociągu nie spełnia wymagań dla wody do spożycia przez ludzi określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

czytamy w komunikacie

Woda nie jest przydatna do spożycia przez ludzi z miejscowości zasilanych ze Stacji Uzdatniania Wody w Białej: Biała, Stara Biała, Bronowo Kmiece, Bronowo-Zalesie, Nowe Bronowo, Nowe Draganie, Stare Draganie, Dziarnowo, Kowalewko, Kruszczewo, Srebrna od Białej do skrzyżowania z ul. Lipnowską, Nowe Trzepowo (nie dotyczy mieszkańców od ul. Krzywej do torów kolejowych PKN Orlen), Nowa Biała (nie dotyczy mieszkańców położonych od ul. Lipnowskiej do nr Nowa Biała 8 włącznie), Maszewo Duże (ul. Słowackiego nr 64, 66 oraz ul. Szkolna nr 18, 19, 20, 26, 29).

Gospodarka Komunalna „Stara Biała” Sp. z o.o. aktualnie prowadzi prace, które przywrócą prawidłowe parametry wody. Informacja o tym, gdy wyniki badania jakości wody będą zgodne z normami, a woda przydatna do spożycia przez ludzi trafi natychmiast do mieszkańców jak tylko sytuacja się zmieni.

Gospodarka Komunalna „Stara Biała” Sp. z o.o. udostępni zastępcze punkty poboru wody:

Beczkowóz przy kościele w Starej Białej w godz. 08:00-22:00,

Na parkingu przy boisku Orlik w Bronowie-Zalesiu w godz. 08:00-22:00,

Stacja Uzdatniania Wody w Kobiernikach, adres: Kobierniki 34 A w godz. od 07:30 do godz. 22:00.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *