Powiat Płocki

Wypadek przy pracach polowych, rolnik stracił rękę

Do nieszczęśliwego wypadku doszło wczoraj, na terenie gminy Stara Biała, w powiecie płockim. Rolnikowi obsługującemu na polu zablokowaną prasę maszyna wciągnęła rękę. Apelujemy o rozwagę podczas zbierania plonów. Tylko ostrożność i zdrowy rozsądek pozwoli zapobiec nieodwracalnym w skutkach tragediom.

Do zdarzenia doszło wczoraj, w godzinach popołudniowych. W miejscowości Miłodróż, 57-letni mieszkaniec gminy Stara Biała uległ poważnemu wypadkowi na swoim polu. Podczas obsługi zablokowanej prasy rolniczej maszyna wciągnęła, a następnie oderwała mężczyźnie prawą rękę, na wysokości ramienia.

Policjanci przypominają, że do wypadków w okresie żniw dochodzi najczęściej na polach.

W obliczu możliwych zagrożeń apelujemy do Państwa o przestrzeganie zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych. Zachowajcie Państwo szczególną ostrożność, zwłaszcza w czasie pracy z kombajnami, maszynami do zbioru słomy i siana oraz transportu płodów rolnych. Korzystajcie tylko z maszyn narzędzi w pełni sprawnych, w dobrym stanie technicznym. Zakładajcie osłony na ruchome elementy maszyn, szczególnie na wały przegubowo-teleskopowe i pracujcie w przylegających do ciała ubraniach. Żeby uniknąć pochwycenia przez wirujące i obracające się części maszyn, przed przystąpieniem do napraw i regulacji, koniecznie wyłączcie napęd. Pracujcie w butach chroniących przed poślizgnięciem i upadkiem, nie przewoźcie ludzi na załadowanych przyczepach, pomostach oraz dyszlach i błotnikach maszyn. Stosujcie przerwy na odpoczynek i regenerację sił, a w upalne dni ograniczcie ekspozycję ciała na działanie słońca i wysokich temperatur. Nie zapomnijcie też o zapewnieniu właściwej opieki dzieciom oraz wydzieleniu specjalnego miejsca do zabawy, z dala od wykonywanej pracy w gospodarstwie.

Jak przewozić pasażerów?

Podczas poruszania się po drodze należy w razie potrzeby zjeżdżać jak najbardziej na prawo w celu ułatwienia wyprzedzania przez inne pojazdy.Nie przekraczając prędkości 20 km/h, dopuszczalny jest przewóz w przyczepie ciągniętej przez ciągnik rolniczy, maksymalnie 5 osób wykonujących prace ładunkowe pod warunkiem, że żadna z nich nie znajduje się pomiędzy ładunkiem,  a przednią ścianą przyczepy, a osoby stojące trzymają się uchwytów. Ciągnik rolniczy lub leśny może mieć umieszczone dodatkowe siedzenie pod warunkiem m.in., że pasażer nie będzie narażony na niebezpieczeństwo, a kierujący nie będzie miał ograniczonych ruchów. Mając na uwadze bezpieczeństwo osób przewożonych, kierującemu pojazdem rolniczym zabrania się palenia tytoniu lub spożywania pokarmów w czasie jazdy.

Dopuszczalne rozmiary maszyn

Pojazd rolniczy bądź przyczepa powinny być wyposażone w podstawowe oświetlenie wynikające z warunków technicznych oraz powinny być oznakowane trójkątną tablicą wyróżniającą umieszczoną z tyłu, chyba że pojazd ten nie jest ostatnim poruszającym się w zespole pojazdów.

Dopuszczalne jest poruszanie się pojazdu rolniczego z maszyną zawieszaną o  szerokości nieprzekraczającej 3 m, pod warunkiem odpowiedniego oznakowania części wystających poza obrys tego pojazdu.Dopuszczalne jest poruszanie się pojazdu rolniczego o szerokości powyżej 3 m do 3,50 metra, pod warunkiem uzyskania odpowiedniego zezwolenia kategorii I, wydawanego przez właściwego starostę, a także z wykorzystaniem żółtych sygnałów błyskowych.

Niestosowanie się do podstawowych zasad bezpieczeństwa oraz brak respektowania przepisów może doprowadzić do tragicznych w skutkach zdarzeń. Wielu wypadkom w rolnictwie można zapobiec poprzez właściwą organizację pracy i przestrzeganie zasad.

ROLNIKU PAMIĘTAJ!

  1. Użytkuj  tylko sprawne maszyny i urządzenia, wyposażone w osłony i zabezpieczenia ruchomych części, sprawny układ hamulcowy i kierowniczy oraz sygnalizację świetlną.
  2. Prawidłowo zabezpiecz maszyny i urządzenia podczas pracy i postoju. Używaj maszyn wyposażonych w mocne i dobrze zamontowane drabinki oraz schodki wejściowe do kabin, przyczep i na pomosty oraz wchodzenie i schodzenie z nich przodem do maszyny.
  3. Nie przewoź ludzi na przyczepach, błotnikach ciągników, w nieprzystosowanych do tego celu kabinach ciągników, na zaczepach, pomostach i ładunkach, zabezpiecz przewożony  ładunek objętościowy przed upadkiem i osunięciem ze środka transportu.
  4. Zapewnij właściwą opiekę dzieciom, oraz wydzielenie dzieciom specjalnego miejsca do zabawy, z dala od miejsca wykonywania pracy w gospodarstwie.
  5. Stosuj przerwy w pracy na odpoczynek i regenerację sił.
  6. Ogranicz ekspozycję ciała na działanie słońca i wysokich temperatur.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *