poniedziałek, 15 kwietnia 2024
PłockWojewódzki Szpital Zespolony w Płocku

8 mln zł z UE na modernizację oddziału zakaźnego na Winiarach

Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku otrzyma 8 mln zł z funduszy unijnych na remont Oddziału Obserwacyjno- Zakaźnego. Wniosek „Rozbudowa i modernizacja budynku Oddziału Obserwacyjno- Zakaźnego w Płocku z wyposażeniem” złożony w lutym w konkursie decyzją Ministra Zdrowia został umieszczony na liście rankingowej projektów przeznaczonych do dofinansowania.

projekt wyremontowanego oddziału

Głównym celem projektu jest poprawa skuteczności procesu diagnostyczno – leczniczego. Chodzi głównie o unowocześnienie i dostosowanie infrastruktury do aktualnych potrzeb w kontekście wspierania kryzysowych działań naprawczych z punktu widzenia COVID-19. Dodatkowo poprawi się zdolność reagowania na sytuację kryzysową, jakość udzielanych świadczeń, usprawnienie procesu diagnostyki, poprawa bezpieczeństwa epidemicznego w Szpitalu oraz poprawa kompleksowości świadczeń. Modernizacja budynku pozwoli na natychmiastowe poszerzenie bazy łóżkowej dla pacjentów z COVID-19 w przypadku sytuacji kryzysowej, budowę zadaszonego podjazdu dla karetek, wydzielenie w Izbie przyjęć oddziału strefy do krótkotrwałej izolacji pacjenta, zakup nowoczesnego sprzętu i aparatury medycznej.

Szpital na Winiarach uplasował się na 14 miejscu w gronie 29 podmiotów medycznych z całego kraju wybranych do dofinansowania spośród 62, których wnioski otrzymały pozytywną ocenę merytoryczną. Szpital otrzyma 8 mln zł na wydatki związane m.in. z zakupem sprzętu i wyposażenia medycznego, robotami budowlanymi, zakupem wyposażenia socjalno- bytowego, biurowo- administracyjnego, infrastrukturę służącą informatyzacji oraz zakup wyrobów medycznych jednorazowego użytku.

mówi Stanisław Kwiatkowski dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku

Ogólna wartość całej inwestycji to ponad 29 mln zł. Zostanie sfinansowana ze środków pochodzących z funduszy unijnych, dotacji przekazanej Szpitalowi przez Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz środków własnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *