Gospodarka i społeczeństwo

248 tys. ubezpieczonych cudzoziemców na Mazowszu

Od początku 2022 roku systematycznie rośnie liczba cudzoziemców ubezpieczonych w ZUS. Na koniec czerwca było ich już ponad milion, w tym 248 tys. w województwie mazowieckim. Większość to obywatele Ukrainy, na koniec pierwszego półrocza w regionie było ich 151,7 tysięcy.

Cudzoziemcy w województwie mazowieckim stanowią liczną grupę. Tych zgłoszonych do ubezpieczeń jest ponad 248 tysięcy, co stanowi blisko jedną czwartą wszystkich ubezpieczonych obcokrajowców w Polsce. Dla porównania na koniec marca liczba ta na Mazowszu przekroczyła 225 tys., a w całym kraju było to 932,1 tys.

– mówi Grzegorz Dyja z biura prasowego ZUS.

Zdecydowanie najczęściej są to imigranci zza wschodniej granicy. Wśród nich przeważają Ukraińcy, których jest aż 151,7 tys. (wobec 134,5 tys. na koniec marca br.) Drudzy w kolejności Białorusini to niecałe 28,8 tys. osób zgłoszonych do ubezpieczeń (wobec 25,8 tys. na koniec marca br.).

Obcokrajowców przyciągają zapewne zarobki oferowane w tym regionie, które są uważane za jedne z wyższych w Polsce – szczególnie w stolicy

– informuje Grzegorz Dyjak z biura prasowego ZUS.

Wszystkie mazowieckie oddziały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odnotowały w ostatnim czasie wzrost liczby cudzoziemców zgłoszonych do ubezpieczeń. Dla przykładu w siedleckim, stosunkowo niedużym oddziale ZUS, jest ich już 11,6 tys. Z kolei na terenie działania płockiego oddziału ZUS jest już 14,5 tys. pracujących z obcym paszportem.

Największą liczbą obcokrajowców wciąż może pochwalić się aglomeracja warszawska obsługiwana przez trzy oddziały ZUS. W rejestrach jest tam aż 211,6 tys. Najmniej cudzoziemców w województwie jest natomiast na terenie radomskiego oddziału ZUS – niecałe 11,3 tys.

Liczba cudzoziemców pracujących legalnie i podlegających ubezpieczeniom społecznym w całym kraju przekroczyła już milion osób. 25,5 tysiąca z nich założyło w Polsce własną działalność gospodarczą, tym samym tworząc miejsce pracy dla siebie i innych. Do Polski do pracy przyjeżdżają osoby w sile wieku, czyli w przedziale od 25. roku życia do 49 lat, przy czym najwięcej osób z zagranicznym paszportem pracuje będąc w wieku 30-39 lat.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *