piątek, 23 lutego 2024
Powiat Płocki

Kolejne pieniądze na inwestycje w powiecie płockim

Budowa i remonty dróg, nowy most na rzece Mołtawie, przebudowa strażnicy OSP w Czermnie czy rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego i rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Sierpcu to projekty, które decyzją radnych województwa mazowieckiego otrzymają wsparcie w ramach programu „Mazowsze dla równomiernego rozwoju”. Dziś marszałek Adam Struzik podpisał umowy z beneficjentami z subregionu płockiego. Dofinansowanie w wysokości blisko 17,3 mln zł otrzyma 9 lokalnych inwestycji.

Jak zaznacza marszałek Adam Struzik, to największy program wsparcia realizowany przez samorząd województwa mazowieckiego.

Obszar zapotrzebowania jest bardzo duży, od modernizacji i budowy dróg lokalnych, po budowę strażnic OSP czy rozbudowę budynków szkół. W tegorocznej puli programu jest blisko 208 mln zł, które pomogą w realizacji aż 115 przedsięwzięć w województwie.

dodaje Struzik

Kto i na co otrzymał dofinansowanie w powiecie płockim?

Budowa kilometrowego odcinka drogi powiatowej nr 2925W Piączyn-Włóki w powiecie płockim

Planowany remont poprawi komfort jazdy i bezpieczeństwo pieszych. Zniknie także pylenie spowodowane przez przejeżdżające pojazdy. W ramach zadania planowane jest m.in. wykarczowanie drzew kolidujących z rozbudową, wykonanie robót ziemnych, w tym 4 przepustów pod koroną drogi, zagęszczenie i stabilizacja podłoża oraz wykonanie nawierzchni i poboczy i oznakowanie pionowe.

Koszt inwestycji: 1 900 000,00 

Przyznana kwota dotacji: 529 977,83 zł

Planowany okres realizacji: 2022 – 2023

Przebudowa ulicy Łukasiewicza w Płocku

Inwestycja obejmie przebudowę drogi powiatowej 5207W na odcinkach od ulicy Nowowiejskiego do ulicy Tysiąclecia oraz od ulicy Długiej do ulicy Zglenickiego. W ramach prac wykonany zostanie rozdział kanalizacji ogólnospławnej, przebudowa kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej, skrzyżowań, oświetlenia, zatok postojowych i autobusowych, zjazdów, sieci elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych, budowa ścieżki rowerowej, chodnika oraz zagospodarowanie terenu.

Realizacja inwestycji poprawi bezpieczeństwo i komfort użytkowników ruchu drogowego i skróci czas przejazdu do pracy, szkoły czy instytucji publicznych. Ureguluje także gospodarkę wodami opadowymi, ograniczy pylenie i zmniejszy emisję zanieczyszczeń.

Koszt inwestycji: 73 645 000,00 

Przyznana kwota dotacji: 3 600 000,00 

Planowany okres realizacji: 2022 – 2023

Budowa ulicy Zagłoby w Nowym Gulczewie

Podmiejskie Nowe Gulczewo, to jedno z najprężniej rozwijających się rejonów gminy Słupno. Powstające osiedle mieszkaniowe zlokalizowane jest między innymi wzdłuż ulicy Zagłoby, przy której obecnie znajduje się już 60 zamieszkałych domów oraz kilkanaście rozpoczętych budów. Obecny stan nawierzchni i bezpieczeństwa tej ulicy wymaga pilnej interwencji. Po jej wybudowaniu ulica może stanowić doskonałe rozwiązanie komunikacyjne, zastępując na czas remontu ul. Rogozińską. Oprócz tego służyć będzie nie tylko mieszkańcom tej ulicy, ale również stanowić alternatywną drogę zarówno dla ulicy Szlacheckiej, jak i dla ulicy Rogozińskiej – drogi powiatowej.

Projekt obejmuje budowę ulicy Zagłoby w Nowym Gulczewie, od ulicy Wołodyjowskiego do ulicy Ketlinga. Długość projektowanej drogi to ok. 1620 m o szerokości jezdni 5,5 m oraz obustronnych chodnikach szerokości 2 m. Projekt obejmował będzie również budowę brakującej infrastruktury technicznej, w tym kanalizację deszczową na całej długości drogi, odcinek kanalizacji sanitarnej, niezbędne przebudowy sieci gazowej i energetycznej, oraz energooszczędne oświetlenie uliczne. 

Koszt inwestycji: 6 000 000,00 

Przyznana kwota dotacji: 3 000 000,00 zł

Planowany okres realizacji: 2022 – 2024

Budowa mostu na rzece Mołtawie w miejscowości Mąkolin

Jedynym obiektem, jaki nie został odbudowany po nawałnicach w lecie 2021 roku, jest most na rzece Mołtawie w miejscowości Mąkolin w gminie Bodzanów. Uszkodzona konstrukcja obiektu nie pozwala na bezpieczne użytkowanie. Jest to przeprawa jednoprzęsłowa o rozpiętości do 5 m, bez wydzielonej strefy dla pieszych, bez wymaganej obecnie warunkami technicznymi infrastruktury towarzyszącej. Dzięki dotacji otrzymanej od samorządu województwa udało się do końca 2021 r. przygotować ekspertyzę techniczną i pełną dokumentację projektowo-kosztorysową dotyczącą budowy nowej przeprawy mostowej w miejscowości Mąkolin. Na moście zaplanowano m.in. jezdnię asfaltową, jednostronny chodnik dla pieszych oraz schody techniczne po obu stronach rzeki, a także regulację i umocnienie koryta rzeki w tym obszarze.

Koszt inwestycji: 1 214 748,25 

Przyznana kwota dotacji: 683 530,95 zł

Planowany okres realizacji: 2021 – 2024

III etap przebudowy i budowy ulic osiedlowych w miejscowości Bielsk

Przedmiotem projektu jest przebudowa dróg stanowiących własność gminy wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej w miejscowości gminnej Bielsk. Zadanie składa się z 3 części. Ze względu na złożoność prac i ich koszt zostało ono rozłożone na lata 2018 – 2022. W latach 2018 – 2021 zrealizowano etapy I i II. W ramach prac wykonano: kanalizację deszczową, nawierzchnie, chodniki, zjazdy, wysepki, krawężniki i obrzeża czy zieleń.

W ramach etapu III zrealizowane zostaną odcinki o łącznej długości 1 383 mb na ulicach: Modrzewiowa, Brzozowa, Jesionowa, Czereśniowa, Morelowa, Krótka, Lipowa i Dębowa. Prace obejmą m.in. wykonanie nawierzchni, przebudowę skrzyżowań (na których zastosowane będą elementy do uspokojenia ruchu), wraz z chodnikami i zjazdami czy budowę sieci kanalizacji deszczowej.

Koszt inwestycji: 8 300 000,00 

Przyznana kwota dotacji: 3 600 000,00 zł

Planowany okres realizacji: 2022 – 2023

Przebudowa strażnicy OSP w Czermnie

Samorząd województwa mazowieckiego dofinansuje wymianę pokrycia i konstrukcji dachu na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Czermnie w gminie Gąbin. Zadaszenie budynku jest częściowo uszkodzone, co negatywnie wpływa na użytkowanie i stan techniczny całego budynku. Aby uniknąć postępującego niszczenia, należy wymienić konstrukcję i pokrycie dachu. W strażnicy przechowywany jest sprzęt ratowniczo-gaśniczy. Wykonanie remontu wpłynie pozytywnie na działalność jednostki, budynek będzie spełniał standardy techniczne i zapewni odpowiedni komfort działalności OSP, co będzie miało bezpośredni wpływ na gotowość bojową jednostki.

Koszt inwestycji: 250 000,00 

Przyznana kwota dotacji: 125 000,00 zł

Planowany okres realizacji: 2022

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *