Powiat Płocki

Będzie remont ul. Spółdzielczej w Drobinie

Umowa podpisana, będzie remont. Na początek firma wybrana w przetargu przygotuje dokumentację techniczną wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami. Chodzi o prace w ulicy Spółdzielczej w Drobinie.

foto UMiG Drobin

Długość zaplanowanego do przebudowy odcinka drogi wynosi około 850 mb, nawierzchnia jezdni będzie wykonana jako ciągi pieszo-jezdne z kostki brukowo – betonowej. Zaplanowano także budowę chodnika usytuowanego przy krawędzi jezdni o szerokości 2 metrów z kostki brukowej. Do zaprojektowania jest kanalizacja deszczowa o długości około 650 mb, oznakowanie i urządzenie zieleni. Będzie to niezwykle ważna inwestycja, która znacznie podniesie standard życia mieszkańców

mówi Krzysztof Wielec burmistrz miasta i gminy Drobin

Podpisana umowa dotyczy wykonania dokumentacji technicznej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami dla budowy sieci kanalizacyjnej w Drobinie i budowy sieci wodociągowej w Drobinie dla sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w rejonie ulic: Magnoliowej, Lipowej i Kryskich.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *