wtorek, 5 marca 2024
Płock

Samorządowcy z subregionu płockiego razem

Prezydent Płocka Andrzej Nowakowski spotkał się z przedstawicielami gmin i powiatów subregionu płockiego. Chodzi o przygotowania do aplikowania o środki unijne w nowej perspektywie.

Spotkanie samorządowców odbyło się w auli płockiego ratusza. Zebrali się na niej przedstawiciele gmin i powiatów z subregionu płockiego, które zadeklarowały udział w partnerstwie tzw. Obszaru Funkcjonalnego Miasta Płocka.

Podczas spotkania omówione zostały aspekty formalno-prawne dotyczące strategii ponadlokalnej i strategii terytorialnej.

Celem tych działań jest przygotowanie gmin i powiatów z obszaru partnerstwa do wdrażania podejścia terytorialnego w perspektywie finansowej UE 2021-2027. To wszystko jest bardzo ważne, bo dotychczasowa współpraca z UE uczy, że projekty, które wpisują się w stworzoną w partnerstwie strategię są lepiej oceniane.

Dla przykładu: jeśli sąsiednia gmina Słupno będzie starać się o dofinansowanie budowy drogi, która będzie służyła nie tylko jej mieszkańcom, ale również tym, którzy mieszkają w Płocku i jeszcze innej, sąsiedniej gminie – to jej wniosek o dotację będzie lepiej oceniany i wyżej punktowany.

Przy tej okazji samorządowcy rozmawiali także o wspólnym zdiagnozowaniu problemów rozwojowych i wypracowaniu sposobów ich rozwiązywania.

W spotkaniu wzięli także udział przedstawiciele Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego oraz Związku Miast Polskich.

źródło UMP

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *