Powiat PłockiSłupnoZdrowie

Innowacyjne programy zdrowotne w gminie Słupno

Centrum Usług Społecznych jako pierwsze i jedyne na terenie Płocka i powiatu płockiego pozwoli stworzyć nową, unikatową ofertę świadczenia usług społecznych dla mieszkańców Gminy Słupno. Usługi, dotąd niedostępne dla mieszkańców gminy, świadczone będą na zasadzie powszechności.

Realizacja nowego podejścia do usług społecznych, jak również rozwój nowej oferty dla mieszkańców Gminy Słupno był możliwy m.in. dzięki dofinansowaniom uzyskanym w ramach programu POWER.

Gmina Słupno działając w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój realizowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przystąpiła do projektu pilotażowego pn. Centrum Usług Społecznych w Gminie Słupno. Realizowany projekt ma charakter pilotażowy i jest realizowany od 1.01.2021 roku do 31.05.2023 roku. Na realizację nowych usług społecznych w tym okresie Gmina otrzymała 3 110 978,85 zł, nie angażując środków własnych.

Centrum Usług Społecznych ukierunkowane jest na świadczenie usług kompleksowych w obszarach, które do tej pory nie były objęte wsparciem Gminy, bądź wsparcie to miało charakter częściowy. Nowe usługi społeczne przeznaczone są dla około 600 mieszkańców Gminy Słupno, w tym dla osób, które z pomocy społecznej do chwili obecnej nie korzystały. Powstanie Placówka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży. Placówka będzie w sposób naturalny dopełnieniem pracy prowadzonej przez szkoły, Gminny Ośrodek Kultury a także Asystentów Rodziny działających w obszarze pomocy społecznej. Działaniom tym towarzyszyć będą usługi specjalistyczne na rzecz dzieci i młodzieży z zakresu: poradnictwa i/lub terapii logopedycznej, poradnictwa i/lub terapii psychologicznej, poradnictwa i/lub terapii taktylnej i/lub integracji sensorycznej, indywidualne zajęcia z zakresu rehabilitacji ruchowej dla dziecka.

Kolejnym etapem będzie utworzenie grupy wsparcia dla rodzin z dziećmi jest kolejnym elementem wsparcia rodzin. Zdarza się, iż jesteśmy zbyt zabiegani, zbyt zapracowani a tym samym zatracamy umiejętność komunikacji – również z osobami nam najbliższymi tj. naszymi dziećmi.

Pakiet wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych przewiduje przede wszystkim wsparcie w postaci uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych oraz grupę wsparcia dla rodzin z niepełnosprawnościami.

Całkowitą nowość w zakresie nowych usług społecznych stanowi pakiet zdrowie. Przewiduje on kompleksową ofertę wsparcia realizowaną przez podmiot medyczny a skierowaną do mieszkańców Gminy Słupno.

  • Szczepienia przeciw grypie dla dorosłych,
  • Szczepienia przeciw grypie dla dzieci i młodzieży,
  • Szczepienia HPV – pełen pakiet obejmujący 3 dawki,
  • Wady postawy – diagnostyka, program ćwiczeń i działania edukacyjne,
  • Badania przesiewowe wzroku/ optometria wraz z terapią widzenia

PAKIET SZCZEPIEŃ jest całkowicie NIEZALEŻNY OD DOCHODU. Kluczem jest wsparcie mieszkańców w zakresie poprawy ich stanu zdrowia we współpracy z podmiotami medycznymi a jednocześnie popularyzacja wiedzy na temat zdrowego stylu życia związana m.in. z motywacją do ćwiczeń czy zdrowego odżywiania.

Realizując program zdrowie nie zapominamy również o osobach, które na co dzień wydają na leki niebagatelne sumy. Dla tych osób oferujemy choć częściowe wsparcie tj. Leki dla seniora – pakiet 300 zł.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *