sobota, 2 grudnia 2023
Powiat Płocki

Nie dla proponowanych wariantów szybkiej kolei w gminie Stara Biała

Ok. 400 osób wzięło udział w spotkaniu dotyczącym przebiegu trasy szybkiej kolei CPK. W zdecydowanej większości mieszkańcy są przeciwni proponowanym wariantom, które wytyczono przez gminę Stara Biała. Inwestycja ma powstać w ciągu najbliższych lat.

Absolutnie nie dowiedziałem się niczego nowego. Jestem już na drugim takim spotkaniu, nie odpowiadają na nasze pytania. Tylko ustawa – rozporządzenie. Chciałem dowiedzieć siędokładnie który wariant będzie realizowany. Usłyszałem, że to dopiero za cztery lata podjęta zostanie decyzja, nie wiemy co w tym czasie robić. A teraz z tych planowanych W6 przechodzi mi centralnie przez dom. Odpowiedzi były dosyć szczegółowe jeśli chodzi o wywłaszczenia, ale tylko tu. A jako mieszkańcy nie jesteśmy zadowoleni z planowania całej inwestycji. Chcielibyśmy, by trasa szła jakimiś polami, a nie przez gospodarstwa, nie chcemy być wywłaszczeni

– to tylko część głosów obecnych na spotkaniu mieszkańców.

W tej chwili z proponowanych wariantów przez teren gminy Stara Biała przebiegają następujące – W1, W4, W6, W6A, W8, W9.

Żadna z tych propozycji nie jest dla nas dobra. Przeważająca większość uczestników spotkania była przeciw. Nie dziwimy się, bo gospodarstwa rolne są tu dziedziczone od lat. Sytuacja dla gminy jest trudna. Którykolwiek z wariantów, jeśli zostanie zrealizowany, stwarza dla gminy bardzo duże problemy na etapie przygotowania inwestycji, realizacji i później funkcjonowania, bo ci którzy zostaną wywłaszczeni będą mieli problem, ale myślę, że w konsekwencji mam nadzieję, że koszty odszkodowań będą wystarczające do stworzenia nowego domu, natomiast problem zostanie dla tych, którzy pozostaną w bliskim sąsiedztwie torów kolejowych. Byłbym super zadowolony gdyby ta inwestycja na jakimś etapie upadła i nie była realizowana

– mówi Sławomir Wawrzyński wójt gminy Stara Biała

Na terenie gminy zaproponowane warianty trasy praktycznie likwidują miejscowość Bronowo Zalesie – z około 70 gospodarstw wywłaszczonych miałaby być ponad połowa.

Musimy tutaj współpracować z gminą Brudzeń Duży jak i z Bielskiem wypracować wariant jak najmniej kolizyjny dla nas. Natomiast no nie da się uniknąć wywłaszczeń i wyburzeń budynków, czy gospodarstw. Problemem tu jest miejscowość Bronowo Zalesie w związku z tym, że ten węzeł łączący nową linię kolejową z istniejącymi torami kolejowymi będzie musiał być w tym miejscu. W związku z tym jakby tego nie rozpatrywał niestety ten problem w tej części gminy jest dużo większy niż w innych

– dodaje wójt

Jak zaznaczają przedstawiciele CPK odbywające się konsultacje mają na celu wypracowanie jak najlepszego rozwiązania dla wszystkich stron.

Głos mieszkańców, który aktualnie gromadzimy w postaci ankiet będzie miał realny wpływ i będzie wyceniany na etapie analizy wielokryterialnej i będzie miał realne przełożenie na matematyczną ocenę każdego z wariantów. Na tej podstawie planujemy wybrać trzy warianty do decyzji środowiskowej, jeden z nich będzie wskazany jako rekomendowany, a dwa jako warianty alternatywne. Ocena ta będzie w 1/4 składała się z pod kryteriów społecznych, natomiast pozostałe to kryteria techniczne, środowiskowe i ekonomiczne

– mówi Piotr Studnicki ekspert ds. Relacji z Otoczeniem Inwestycji Kolejowych

Ważną rolę w całym procesie, prócz spotkań z mieszkańcami, w całej inwestycji na tym etapie odgrywają ankiety, które każdy może i powinien wypełnić. Ankiety są dostępne na stronie cpk.pl, a także w urzędzie gminy.

Konsultacje społeczne potrwają do 9 grudnia. Do końca 2023 roku postanie studium techniczno -ekonomiczno -środowiskowe. Na tym etapie wybierany jest najkorzystniejszy wariant przebiegu inwestycji, następnie będą uzyskiwane decyzje administracyjne o środowiskowych uwarunkowaniach, a o lokalizacji linii kolejowej. Budowa jest zaplanowana od 2028 roku, wtedy powinny rozpocząć się faktyczne prace budowlane. Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące całej inwestycji dostępne są na stronie cpk.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *