sobota, 20 kwietnia 2024
ORLEN S.A.Płock

Można ubiegać się o dotacje z Funduszu Grantowego dla Płocka

Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka” zaprasza organizacje pozarządowe oraz osoby indywidualne i grupy nieformalne do składania wniosków o wsparcie finansowe projektów służących mieszkańcom Płocka. To już XI edycja konkursu, w której zostaną przyznane finanse organizacjom pozarządowym oraz V edycja w ramach, której środki finansowe otrzymają osoby indywidualne i podmioty niezrzeszone. O dotacje można się ubiegać do 28 listopada.

Środki finansowe dzięki którym Fundusz Grantowy dla Płocka wspiera miejskie organizacje pozarządowe oraz pomysły na realizację projektów płocczan dla płocczan pochodzą od Darczyńców Fundacji. Należą do nich PKN ORLEN i Basell Orlen Polyolefins, a także Levi Strauss Foundation oraz płocki samorząd. Kolejne czeki na dalszą działalność Fundacji i realizację projektów dla mieszkańców Płocka zostały dziś przekazane przez ich przedstawicieli. Czek w imieniu PKN ORLEN wręczyła przewodnicząca Rady Fundacji Wioletta Kulpa, natomiast w imieniu Basell Orlen Polyolefins darowiznę przekazał Jacek Choroszewski, który pełni funkcję członka Rady Fundacji. Dotację na kolejną edycję konkursu grantowego dla płockich organizacji przekazała również Joanna Urbanek Przewodnicząca Rady Programowej oraz przedstawicielka Levi Strauss Foundation.

Organizacje pozarządowe, które mają pomysły służące mieszkańcom Płocka mogą aplikować o granty do wysokości 25 tys. zł. Natomiast grupy nieformalne oraz mieszkańcy, którzy nie należą do żadnych organizacji mogą uzyskać środki finansowe w wysokości do 5 tys. zł. na projekt. Laureatów grantów poznamy w styczniu przyszłego roku.

Dofinansowanie można uzyskać m.in. na: imprezy kulturalne, szkolenia i warsztaty, dyskusje panelowe, spotkania (warsztaty, debaty, pokazy, wykłady), działania edukacyjne i twórcze, akcje plenerowe, publikacje i materiały edukacyjne (ulotki, produkcje audiowizualne itd.).

Celem konkursów grantowych, które są przyznawane przez Fundusz Grantowy dla Płocka od niemal 20 lat, jest wspieranie projektów ukierunkowanych na poprawę jakości życia mieszkańców Płocka. Fundusz Grantowy dla Płocka i społecznie odpowiedzialni Fundatorzy zdają sobie sprawę, że globalne wyzwania, a także trudności gospodarcze, społeczne, klimatyczne i edukacyjne, osiągnęły poziom złożoności, których nie rozwiążemy na poziomie jednostki, czy nawet pojedynczej organizacji. Dlatego też w ramach konkursu od 2018 roku są promowane, ogłoszone przez ONZ, Cele Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals). Zdaniem ich twórców realizacja SDG’s, jest szansą na zapewnienie obecnym jak i przyszłym pokoleniom lepszej przyszłości, szczególnie w obliczu dzisiejszych wyzwań. Wierzymy, że pomysły dofinansowane w kolejnej edycji konkursu grantowego będą odpowiedzią na potrzeby mieszkańców Płocka, a przy okazji innowacyjne i nietuzinkowe.

Dotychczas Fundacja Fundusz Grantowy dla Płocka wsparła ponad 420 projektów dla płocczan na łączną kwotę niemal 6 mln zł., a udział w nich wzięło ponad 114 tys. osób.

Wnioski konkursowe będą przyjmowane w terminie do 28 listopada 2022 roku, do godziny 15.00 bezpośrednio w biurze Fundacji, poprzez generator, dostępny na stronie internetowej www.fundusz-grantowy.pl oraz pocztą tradycyjną wysłane na adres: ul. Kościuszki 8, lok 3, 09-400 Płock.

Formularze konkursowe oraz regulamin konkursu dostępne są na stronie Fundacji. Pytania należy kierować pod nr tel. 601 07 05 06 lub e-mail: kontakt@fundusz-grantowy.pl w dniach pn. – pt. w godz. 8:00 – 15:00.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *