By zapewnić bezpieczeństwo energetyczne mieszkańcom 

6 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej i PGE Dystrybucja zawarły porozumienie o współpracy. Pozwoli to na podniesienie poziomu bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej na terenie całego oddziału.  

Treść zawartych porozumień ściśle wynika z misji, jaka jest nałożona na terytorialsów. Jednym z zadań żołnierzy obrony terytorialnej jest współpraca z innymi podmiotami tworzącymi system obronny państwa oraz podejmowanie działań z zakresu zarządzania kryzysowego na terenie województwa.  

Porozumienie podpisane zostało w czwartek, 3 listopada w siedzibie PGE Dystrybucja w Skarżysku Kamiennej. Z ramienia 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej porozumienie podpisał dowódca Brygady, płk Witold Bubak. – Podpisane dziś porozumienie otwiera drzwi do szerokiej współpracy z PGE Dystrybucja, przed wszystkim w sytuacjach kryzysowych. Dzięki wspólnym ćwiczeniom czy szkoleniom, ale również możliwości udostępnienia posiadanej infrastruktury będziemy mogli wypracować jak najlepszy model współpracy z zakresu bezpieczeństwa energetycznego.  

W imieniu PGE Dystrybucja podpis pod deklaracją wzajemnego wsparcia złożył prezes zarządu, Jarosław Kwasek. – Bardzo cenimy sobie współpracę z żołnierzami Wojsk Obrony Terytorialnej, dlatego cieszą mnie kolejne porozumienia o wzajemnym wsparciu. Podobne porozumienia zawarliśmy także w innych oddziałach spółki. Na terenie Oddziału Skarżysko-Kamienna również musimy wypracować odpowiednie formy współpracy. Planujemy wspólne szkolenia i ćwiczenia, które z pewnością przyczynią się do efektywniejszej realizacji zadań takich jak wsparcie energetyków w zakresie usuwania awarii masowych

prezes zarządu PGE Dystrybucja, Jarosław Kwasek.

Priorytetem zarówno dla PGE Dystrybucja, jak i żołnierzy WOT, jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego obywatelom.  Współdziałanie służb energetycznych z regionalnymi Brygadami Obrony Terytorialnej usprawni usuwanie awarii podczas gwałtownych zjawisk pogodowych. Dodatkowo wsparcie terytorialsów podniesie poziom bezpieczeństwa obiektów elektroenergetycznych i infrastruktury spółki. 

Podczas czwartkowego spotkania prezes zarządu PGE Dystrybucja podpisał porozumienie również z 10 Świętokrzyską oraz 11 Małopolską Brygadą OT, natomiast do tej pory PGE Dystrybucja podobne deklaracje podpisała już z pięcioma brygadami.   

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *