środa, 17 kwietnia 2024
Płock

Słowa mają wielką moc – konkurs

Akademia Mazowiecka w Płocku oraz Oddział w Płocku Towarzystwa Kultury Języka zapraszają do udziału w konkursie literackim pt. „Słowa mają wielką moc”. Jego uczestnikami mogą zostać uczniowie szkół podstawowych z obszaru województwa mazowieckiego.

Cele konkursu: rozwijanie zamiłowania do języka ojczystego, kompetencji językowych i komunikacyjnych, wzbogacanie słownictwa, doskonalenie umiejętności związanych z poprawnością językową oraz doskonalenie umiejętności literackich.

Wymagania merytoryczne

Uczeń dokonuje wyboru słowa (zgodnie z własnymi kryteriami) i tworzy pracę konkursową, w której to słowo staje się motywem przewodnim. Wybrany wyraz umieszcza na górze swojej pracy.

Konkurs będzie przeprowadzony w trzech kategoriach wiekowych:

  • klasy I-III – wiersz/rymowanka wymyślona przez dziecko (5-15 wersów), związana z dowolnym, wybranym przez dziecko słowem,
  • klasy IV-VI – praca pisemna wierszem (7-15 wersów) lub prozą (co najmniej 1 strona), związana z dowolnym, wybranym przez ucznia słowem,
  • klasy VII-VIII – praca pisemna prozatorska (np. opowiadanie, opis, dziennik, pamiętnik) – co najmniej 2 strony, związana z dowolnym, wybranym przez ucznia słowem.

Prace, wraz załącznikiem do regulaminu, należy złożyć w portierni budynku przy ul. Gałczyńskiego 28 w Płocku lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: ul. Gałczyńskiego 28, 09-400 Płock z dopiskiem: konkurs literacki „Słowa mają wielką moc”. Termin dostarczenia/przesłania prac: 20 grudnia 2022 roku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *