czwartek, 18 kwietnia 2024
Powiat Płocki

Dopłata do transportu publicznego dla kolejnych gminy z powiatu płockiego

Kolejne gminy z terenu powiatu płockiego z dofinansowaniem na transport publiczny. Wicewojewoda Mazowiecki Sylwester Dąbrowski podpisał łącznie 29 umów na objęcie w 2023 r. dopłatą zadań organizatora transportu publicznego ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Na ich mocy samorządy te otrzymają dopłatę o łącznej wysokości ponad 11,9 mln zł na uruchomienie połączeń lokalnych.

gov.pl
  • Do Gminy Brudzeń Duży trafi dopłata w wysokości 1 179 395,4 zł na uruchomienie 13 linii komunikacyjnych, o łącznej długości 339,40 km.
  • Do Gminy Nowy Duninów trafi dopłata w wysokości 358 436,4 zł na uruchomienie 4 linii komunikacyjnych, o łącznej długości 144,2 km,
  • Do Gminy Radzanowo trafi dopłata w wysokości 237 615,3 zł na uruchomienie 1 linii komunikacyjnej, o łącznej długości 21,9 km,
  • Do Gminy Słupno trafi dopłata w wysokości 923 002,5 zł na uruchomienie 3 linii komunikacyjnych, o łącznej długości 68,1 km,
  • Do Gminy Wyszogród trafi dopłata w wysokości 299 069,1 zł na uruchomienie 7 linii komunikacyjnych, o łącznej długości 240,1 km,

Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej jest państwowym funduszem celowym. Pozwala na dofinansowanie przywrócenia lokalnych połączeń autobusowych. Dzięki temu mieszkańcy, przede wszystkim z mniejszych miejscowości, będą mogli dotrzeć środkami transportu publicznego do pracy, szkół, placówek zdrowia i instytucji kultury. Zwiększenie siatki połączeń autobusowych stworzy także możliwość znalezienia pracy w miejscowościach, do których dojazd był dotychczas utrudniony lub niemożliwy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *