sobota, 18 maja 2024
Płock

Rozbudowa ul. Wyszogrodzkiej – podpisano umowę

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy odcinka drogi krajowej nr 62 w Płocku (ul. Wyszogrodzka).

Mieszkańcy Płocka, podobnie jak kierowcy z całej Polski, zasługują na bezpieczne i nowoczesne drogi. Dzięki przebudowie ul. Wyszogrodzkiej powstanie wygodna trasa wylotowa z miasta, która usprawni prowadzenie ruchu w kierunku południowo-wschodnim. Z drogi tej korzysta coraz więcej pojazdów, w tym ciężkich, stąd potrzeba rozbudowy jej do dwóch jezdni

– powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Zadaniem wykonawcy, firmy Arkas-Projekt, jest przygotowanie dokumentacji: projektu budowlanego i wykonawczego, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) oraz decyzji środowiskowej (DŚU) dla odcinka DK62 – ul. Wyszogrodzkiej o długości 2,1 km od ul. Harcerskiej do granicy Płocka. Ponadto wykonawca opracuje dokumentację przetargową do ogłoszenia postępowania na realizację robót.

Na realizację umowy o wartości ok. 2,3 mln zł zaplanowano 55 miesięcy (okres ten obejmuje sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót). Do okresu realizacji wliczono 5 miesięcy na złożenie kompletnego wniosku o wydanie DŚU i 18 miesięcy na złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji ZRID. Zakończenie prac projektowych przewidywane jest w pierwszej połowie 2025 r.

Rozbudowa ok. 3,3 km fragmentu DK62 w Płocku została podzielona na dwa odcinki realizacyjne:

  • od Alei Armii Krajowej do ul. Harcerskiej,
  • od ul. Harcerskiej do granicy miasta.

W ramach zadania nastąpi dostosowanie drogi do klasy technicznej GP (droga główna ruchu przyspieszonego), a także przebudowa mostu na rzece Rosicy, zakładająca rozbiórkę istniejącego przepustu i wybudowanie w jego miejscu mostu łukowego. Inwestycja obejmuje budowę ronda turbinowego na skrzyżowaniu z ul. Harcerską, ronda na skrzyżowaniu z ul. Parcele oraz budowę ścieżki pieszo-rowerowej. Planowana jest ponadto modernizacja punktu preselekcyjnego ważenia pojazdów oraz wykonanie zatok autobusowych.

Przebudowa DK62 jest realizowana na podstawie porozumienia regulującego podział kompetencji pomiędzy Płockiem a GDDKiA Oddział w Warszawie. W lutym 2022 r. Minister Infrastruktury zwiększył środki na realizację tego zadania, co umożliwiło zmianę przekroju drogi z pierwotnie planowanego 2+1 na 2×2. Dzięki temu na całej długości jednojezdniowego obecnie fragmentu ul. Wyszogrodzkiej, po stronie północnej, dobudowana zostanie druga jezdnia, która przejmie ruch w kierunku centrum Płocka.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *