10,5 mln zł na ekologiczne pikniki. Dla kogo?

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zainaugurował nowy program dotacyjny pod nazwą “Ekologiczny piknik rodzinny” z budżetem 10,5 mln zł. Program skierowany jest do wszystkich samorządów z województwa mazowieckiego. Dodatkowo Fundusz ogłasza szóstą już edycję konkursu plastyczno-fotograficznego „EkoSzkoła” dla uczniów szkół podstawowych z Mazowsza.

Celem programu “Ekologiczny piknik rodzinny” jest wspieranie lokalnych inicjatyw propagujących przedsięwzięcia polegające na budowaniu postaw proekologicznych połączonych z aktywnymi działaniami na rzecz środowiska oraz pogłębianiem wiedzy i wrażliwości ekologicznej na terenie województwa mazowieckiego. Program jest skierowany do wszystkich jednostek samorządu terytorialnego. Beneficjentami końcowymi będą szkoły podstawowe, ponadpodstawowe, artystyczne i placówki oświatowo-wychowawcze z terenu województwa mazowieckiego prowadzone przez JST.

Dostrzegając potrzebę edukacji i kształtowania postaw ekologicznych, w konsultacjach z parlamentarzystami i samorządowcami przygotowaliśmy nowy program „Ekologiczny piknik rodzinny”. Naszą ofertę kierujemy do wszystkich jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa mazowieckiego. Chcemy wspierać lokalne działania na rzecz środowiska

– mówił Marek Ryszka, prezes zarządu WFOŚIGW w Warszawie.

Każda z 314 gmin oraz każdy z powiatów jeśli tylko złoży poprawny wniosek i zaplanuje ekologiczny piknik rodzinny w jednej z prowadzonych przez siebie szkół, otrzyma z Funduszu dofinansowanie. Fundusz pokryje do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, jednak nie więcej niż 30 000,00 zł. Całkowity budżet programu wynosi 10,5 mln zł.

Edukacja to jeden z najważniejszych elementów działalności całego systemu ochrony środowiska w naszym kraju. WFOŚIGW w Warszawie wspiera Ochotnicze Straże Pożarne, inwestuje w bezpieczeństwo, ochronę przyrody czy rozwiązania energooszczędne. (…) Musimy myśleć też o przyszłości. Nie ma lepszej inwestycji, niż wspieranie edukacji młodego pokolenia. Przez młodych dotrzemy także do ich rodziców i dziadków

– wskazał Sergiusz Kieruzel, przewodniczący Rady Nadzorczej WFOŚIGW w Warszawie, Dyrektor Departamentu Edukacji i Komunikacji Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

W realizacji programu Fundusz będzie współpracował z Mazowieckim Kuratorem Oświaty. W tej sprawie obie instytucje podpisały porozumienie.

To jest kolejna inicjatywa skierowana do środowiska szkolnego za którą bardzo dziękuje Wojewódzkiemu Funduszowi. Do edukacji ekologicznej w szkołach przywiązujemy coraz większą wagę. Jej elementy pojawiają się na wszystkich poziomach. Rozpoczynając od przedszkola, a kończąc na szkołach ponadpodstawowych i studiach wyższych. (…) Mam nadzieję, że nauczyciele wykorzystają swoją wiedzę i zaangażowanie w realizacji tego ważnego programu

– mówiła Aurelia Michałowska, Mazowiecki Kurator Oświaty.

Działania edukacyjne WFOŚIGW w Warszawie wspiera Mazowiecki Urząd Wojewódzki.

Musimy pamiętać, że środowisko, którym gospodarujemy nie jest nasze. My je pożyczyliśmy od naszych dzieci i wnuków. Musimy je zatem zostawić w dobrym stanie. (…) Mam nadzieję, że organizacja pikników ekologicznych przez wybrane szkoły, zmobilizuje lokalne społeczności do wspólnej pracy na rzecz środowiska

– podkreślał Sylwester Dąbrowski, I Wicewojewoda Mazowiecki.

Ogłoszenie szóstej edycji konkursu „EkoSzkoła

Ważnym elementem działań edukacyjnych WFOŚIGW w Warszawie jest konkurs EkoSzkoła. W tym roku odbędzie się już szósta jego edycja. Celem konkursu jest upowszechnianie i popularyzacja działań związanych z edukacją ekologiczną i ochroną środowiska prowadzonych w szkołach podstawowych oraz kreowanie właściwych postaw dzieci i młodzieży w zakresie ochrony środowiska na terenie województwa mazowieckiego. Konkurs realizowany jest w dwóch kategoriach. Uczniowie klas I – III przygotowują prace plastyczne, a uczniowie klas IV – VIII wykonują fotografie.

Chcemy, aby prace przedstawiały w jaki sposób szkoły dbają o środowisko. Zapraszamy wszystkich uczniów szkół podstawowych z województwa mazowieckiego do udziału w konkursie. Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody. Dodatkowo zwycięzcy zdobędą dla swoich szkół EkoBony

– mówiła

Za I miejsce Fundusz przyzna EkoBon dla szkoły o wartości 5 000 zł; za II miejsce – EkoBon o wartości 4 000 zł i za III miejsca – Eko Bon o wartości 3 000 zł. EkoBony zostaną przyznane w konkursie w każdej z dwóch kategorii z każdego regionu województwa mazowieckiego. Zgłoszenia do konkursu są przyjmowane od 1 lutego do 15 maja 2023 r. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można odnaleźć na stronie internetowej: www.wfosigw.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *