sobota, 18 maja 2024
Płock

Musical Pan Niezwykły – dzieci alarmują dzieci co czyha na nie w sieci

W Polsce brakuje pomocy psychologicznej i psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży. Nie wszyscy jednak wiedzą, że na Mazowszu działa Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii z siedzibą w Warszawie-Zagórzu, które pomaga młodym ludziom i ich rodzinom w problemach psychicznych. To nadzieja dla wielu osób i przykład, że potrzeba takich ośrodków w całym kraju jest ogromna. Reforma psychiatrii w Polsce trwa od kilku lat, ale nadal ubolewa nad brakiem narzędzi terapeutycznych.

materiały prasowe

We współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego i Musicalową Akademia Talentów MAT, Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii stworzyło przedsięwzięcie edukacyjno-kulturalne w zakresie profilaktyki uzależnień dzieci i młodzieży – niecodzienną formę terapii jaką jest musical „Pan Niezwykły”.

To unikalne przedsięwzięcie, gdzie szpital poprzez działania kulturalne przychodzi do potencjalnego pacjenta. Ten innowacyjny program to pewnego rodzaju pilotaż nowoczesnych działań rehabilitacyjnych. Musical, gdzie w naturalny dla młodego odbiorcy sposób, poprzez piosenki i teksty prezentowane prostym, młodzieżowym językiem, dziecięcy aktorzy i ich przekaz stają się częścią terapii i profilaktyki oraz naturalnymi promotorami zdrowia.

“Pan Niezwykły” to musical, którego bohaterami i aktorami są młodzi ludzie. Inicjatywa dedykowana jest osobom w wieku od 7 do 19 roku życia, dlatego zaproszono uczniów klas szkół podstawowych i średnich. Jest to przedsięwzięcie edukacyjno-kulturalne w zakresie profilaktyki uzależnień dzieci i młodzieży.

Pokazuje podróż bohaterki Klary, która wchodzi w wirtualny świat pełen niespodzianek, fantazyjnych historii, ale też co za tym idzie zagrożeń i słabości.

W ramach projektu, po każdym spektaklu, przeprowadzone zostaną elementy arteterapii oraz spotkania z psychologiem. Musical jest pełen barw, ciekawych zwrotów akcji i zaskakujących refleksji.

“Pan Niezwykły” opiera się na założeniach walki z uzależnieniami dzieci i młodzieży zgodnymi z Mazowieckim Programem Ochrony Zdrowia Psychicznego. Musical adresowany są do dzieci i młodzieży z terenu województwa mazowieckiego oraz ich rodziców i opiekunów prawnych. W ramach zadania przeprowadzone zostaną spotkania z psychologiem dla dzieci-aktorów podczas prób oraz podsumowanie przez psychologa poruszanych treści, po każdym ze spektakli. Dodatkowo przeprowadzone zostaną oddzielne spotkania warsztatowe dla dwóch grup: rodziców oraz dzieci i młodzieży. Warsztaty dotyczyć będą, śladem musicali, profilaktyki uzależnień dzieci i młodzieży.

Obecnie trwają próby do spektaklu, który wystawiony będzie w godzinach przedpołudniowych dla uczniów szkół podstawowych i średnich w terminie 28 lutego – 3 marca w Teatrze Dramatycznym w Płocku. 4 marca odbędzie się finałowy musical wieńczący projekt współpracy Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii, Musicalowej Akademii Talentów oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *