sobota, 18 maja 2024
Powiat Płocki

Nowy samochód? Remont strażnicy? Są pieniądze dla straży pożarnych

Ponad 22 mln zł władze Mazowsza przeznaczą na zakup nowych wozów strażackich, specjalistycznego sprzętu ratowniczego czy modernizacje strażnic. Do 24 lutego br. samorządy mogą wystąpić o wsparcie z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla straży pożarnych”. 

Na Mazowszu funkcjonuje blisko 2 tysiące jednostek OSP i działa 75 tysięcy druhów ochotników.

13,3 mln zł na zakup wozów i sprzętu strażackiego

W tym roku w budżecie województwa władze Mazowsza zarezerwowały 13,3 mln zł na doposażenie jednostek OSP. W ramach tego zadania gminy mogą ubiegać się o dofinansowanie do 150 tys. zł na zakup nowego średniego lub ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego, a do 100 tys. zł na zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Samorządy mogą też otrzymać nawet 40 tys. zł wsparcia na zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego, środków ochrony osobistej czy umundurowania bojowego. Każda gmina może złożyć jeden wniosek o dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych albo specjalistycznego wyposażenia dla dowolnej liczby jednostek OSP działających na jej terenie.

Remont i modernizacja strażnic OSP

Samorząd województwa mazowieckiego w tegorocznym budżecie wygospodarował również 9 mln zł na remonty albo modernizacje strażnic OSP. Na prace budowlane, które poprawią zarówno warunki pracy strażaków, jak i przechowywania wozów strażackich i specjalistycznego sprzętu, gminy mogą otrzymać nawet do 40 tys. zł dofinansowania. Każda gmina może złożyć wniosek o wsparcie finansowe na remont lub modernizację tylko jednej strażnicy OSP z terenu gminy.

Do kiedy i jak starać się o dofinansowanie?

Gminy mogą składać wnioski o dofinansowanie do 24 lutego br. wyłącznie poprzez e-PUAP. Szczegóły są dostępne na stronie www.mazovia.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *