środa, 17 kwietnia 2024
Powiat Płocki

Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Małej Wsi

Rzeczywistość ostatnich kilkunastu miesięcy w bardzo gwałtowny sposób uświadomiła nam, co to znaczy mieć i nie mieć wolnego, suwerennego państwa, co to znaczy mieć i nie mieć wolności. Dziś z jeszcze większą wdzięcznością doceniamy TYCH, którzy poświęcili swoje życie za nasz kraj, za dzisiejszą WOLNĄ POLSKĘ.

Obchodzony 1 marca Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” został ustanowiony przez Sejm RP w 2011 roku, aby upamiętnić tych, którzy po II wojnie światowej z bronią w ręku przeciwstawili się narzuconej siłą władzy komunistycznej.

Powojenna konspiracja niepodległościowa była najliczniejszą formą zorganizowanego oporu polskiego społeczeństwa wobec reżimu komunistycznego. W zbrojnym podziemiu działało nawet 200 tys. osób w różnych oddziałach. Kolejnych 20 tys. walczyło w partyzantce. Kilkaset tysięcy osób zapewniało łączność, aprowizację, wywiad i schronienie. Przeciwko władzy występowali także uczniowie zrzeszeni w podziemnych organizacjach młodzieżowych – łącznie ok. 20 tys. młodych ludzi.

W minioną sobotę 4 marca odbyły się Gminne Obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” pod Honorowym Patronatem Wiceministra Aktywów Państwowych Posła na Sejm RP Macieja Małeckiego.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w Kościele Parafialnym św. Maksymiliana Kolbego w Małej Wsi, którą celebrował ks. Edward Kuzak.

Po wspólnej modlitwie uczestnicy obchodów zgromadzili się pod pomnikiem upamiętniającym miejsce ostatniej walki Żołnierzy Wyklętych pod dowództwem Wiktora Stryjewskiego ps. „Cacko” w miejscowości Stare Gałki, gdzie złożono kwiaty i zapalono znicze. To właśnie w tym miejscu swoją ostatnią walkę zbrojną stoczyli: Sierżant Wiktor Stryjewski pseudonim Cacko, Elżbieta Kozanecka ps. Basia, Jan Kłobukowski ps. Janek, Ludomir Peczyński ps. Władek, Wacław Michalski ps. Gałązka, Zygmunt Kuliński ps. Albin, Janina Samoraj ps. Celinka.

W Gminnych Obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Małej Wsi i Starych Gałkach uczestniczyli:

– Wiceminister Aktywów Państwowych Poseł na Sejm RP Maciej Małecki

– Wójt Gminy Mała Wieś Zygmunt Wojnarowski

– Pan Andrzej Stryjewski- syn Wiktora Stryjewskiego

– Pani Barbara Brojek z rodziny Zygfryda Kulińskiego

– Pan Artur Panek z rodziny Kozaneckich

– Pan Andrzej Kończykowski- syna Henryka Kończykowskiego ps. HALICZ- Powstańca Warszawskiego Batalionu ZOŚKA

– Pan Marek Franczak- syna sierżanta Józefa Franczaka ps.Laluś ostatniego żołnierza wyklętego ukrywającego się do 1963 roku.

– Pan Gabriel Kubacki- syna Żołnierza Wyklętego Józefa Kubackiego ps. WICHER

– Pani Jolanta Majchrzak reprezentująca Posła do Parlamentu Europejskiego Pana Zbigniewa Kuźmiuka

– Pan Krzysztof Ławniczak przedstawiciel Wojewody Mazowieckiego Konstantego Radziwiłła

– przedstawiciele VI Mazowieckiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej podporucznik Jarosław Tomaszewski i kapral Rafał Nagadowski

– Burmistrz Miasta i Gminy Wyszogród Iwona Gortat

– Wójt Gminy Bulkowo Gabriel Graczyk

– Sekretarz Gminy Mała Wieś Ewelina Kołodziejska

– Kierownik GOPS w Małej Wsi Marzena Czernicka

– Dyrektor GCK MultiOsada w Małej Wsi Ewa Stefaniak

– Ochotnicze Straże Pożarne z terenu Gminy Mała Wieś: Brody Duże, Mała Wieś, Mała Wieś przy SUR i Stare Gałki na czele z Dowódcą Uroczystości Komendantem Gminnym ZOSP RP dh Michałem Stefaniakiem

– Orkiestra Strażacka OSP Rębowo

– Radny Powiatu Płockiego: Piotr Skorupski i Maciej Jabłoński

– Radni Gminy Mała Wieś: Grażyna Kurzyńska i Albin Dynarek

– Dyrektorzy Szkół Podstawowych i Średnich: Dyrektor SP w Małej Wsi Kalina Cybulska-Filińska, Dyrektor Zespołu Szkół im. Królowej Jadwigi w Czerwińsku Renata Kozakiewicz, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Chociszewie Dariusz Umięcki

– Przedstawiciele Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność” Ziemi Płockiej

– Przedstawiciele Stowarzyszenia Historycznego im. 11 Grupy Operacyjnej NSZ w Płocku

– Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Małej Wsi i z Zespołu Szkół im. Królowej Jadwigi w Czerwińsku nad Wisłą

Organizatorami obchodów Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” w Małej Wsi i Starych Gałkach był Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Wójt Gminy Mała Wieś, Marceli Szkopek oraz GCK MultiOsada w Małej Wsi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *