ORLEN S.A.

Rusza wiosenna runda naboru do programu ORLEN Skylight Accelerator

W ramach nowej, siódmej już, rundy będą poszukiwane startupy, które pomogą znaleźć rozwiązania dla blisko 30 zdefiniowanych wyzwań technologicznych i biznesowych Grupy ORLEN. Zgłoszenia do programu akceleracyjnego można składać do 5 kwietnia 2023 roku poprzez formularz znajdujący się na stronie internetowej koncernu.

ORLEN Skylight Accelerator to korporacyjny program skierowany do młodych podmiotów technologicznych, które wspólnie z PKN ORLEN chcą skalować i komercjalizować swoje innowacyjne rozwiązania. Akcelerator powołano niespełna 2 lata temu. Do tej pory zrealizowano 6 rund naboru, w ramach których ogłoszono 120 wyzwań, m.in. w takich obszarach jak sprzedaż detaliczna, logistyka, bezpieczeństwo, petrochemia czy energetyka. Udało się już uruchomić kilkanaście pilotaży, a większość z testowanych rozwiązań jest obecnie w zaawansowanej fazie realizacji. Niektóre projekty zakończyły się i są w procesie oceny pod kątem możliwości oraz warunków dalszej komercyjnej współpracy czy też wprowadzenia na rynek.

Współpraca ze startupami w formule akceleracyjnej pozwala koncernowi skutecznie budować przewagi konkurencyjne, jak również wspomaga rozwój dzięki pozyskiwaniu wielu zaawansowanych technologii. Przykładem jest opracowanie i przetestowanie tzw. cyfrowego bliźniaka (ang. digital twin) w ramach jednej z instalacji produkcyjnych służących do przerobu ropy naftowej, zlokalizowanej na terenie rafinerii w Płocku. Zaawansowany system wykorzystujący internet rzeczy (ang. internet of things, IoT) oraz uczenie maszynowe (ang. machine learning) pozwala na gromadzenie, strukturyzowanie i inteligentne przetwarzanie w czasie rzeczywistym informacji technologiczno-procesowych instalacji. W tym zakresie wirtualna kopia będzie naśladować rzeczywisty układ i dostarczać kluczowych informacji potrzebnych do optymalnego zarządzania procesem. Pilotaż ma na celu weryfikację w warunkach operacyjnych poziomu skuteczności różnego typu rozwiązań oraz ich potencjału do optymalizacji i poprawy efektywności wybranych aktywów infrastruktury produkcyjnej.

Dzięki korporacyjnemu akceleratorowi możliwe jest również szybsze i pełniejsze zrozumienie przyszłych, potencjalnych wyzwań biznesowych i technologicznych. Należy pamiętać, że rolą nowoczesnej organizacji jest nie tylko właściwe reagowanie i odpowiadanie na zmieniające się potrzeby konsumentów. Również istotne jest też aktywne kształtowanie nowych trendów, które będą miały wpływ na jej funkcjonowanie oraz budowę przewag konkurencyjnych w przyszłości. Dlatego już dzisiaj w obszarze sprzedaży detalicznej Grupa ORLEN aktywnie poszukuje nowych form komunikacji swojej oferty czy też innowacyjnych rozwiązań umożliwiających szybszą i pełniejszą digitalizację m.in. procesów sprzedażowych w zakresie obsługi klientów.

Podmioty biorące udział w programie mogą uzyskać wiele korzyści, do których można zaliczyć m.in.:

  • przetestowanie swojego rozwiązania w rzeczywistych warunkach operacyjnych w ramach infrastruktury Grupy ORLEN,
  • sfinansowanie kosztów przygotowania i realizacji pilotażowego wdrożenia,
  • pozyskanie praktycznej wiedzy poprzez wsparcie ekspertów i mentorów w zakresie rozwoju, ulepszania czy dostosowania swoich rozwiązań do konkretnych warunków operacyjnych,
  • możliwość skalowania biznesu i realnej opcji na dalszą komercjalizację rozwiązań po zakończeniu pilotażowego wdrożenia.

Nabór do VII rundy programu akceleracyjnego potrwa do 5 kwietnia br. Startupy mają możliwość odpowiedzenia na prawie 30 wyzwań technologicznych. Lista ta może zostać rozszerzona w trakcie trwania naboru, w zależności od potrzeb obszarów biznesowych. Formularz zgłoszeniowy oraz wszystkie informacje dotyczące prowadzonych naborów można znaleźć na stronie www.orlen.pl w zakładce innowacje lub na stronie innowacje.orlen.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *