Powiat Płocki

Startuje jedna z najważniejszych inwestycji drogowych w powiecie płockim

Prawie 13,5 km drogi łączącej gminę Radzanowo z gminą Bulkowo ma być wyremontowane do końca października tego roku. Inwestycja pochłonie blisko 17 mln zł i jest wyczekiwania zarówno przez mieszkańców, jak i samorządowców Ziemi Płockiej. Właśnie podpisano umowę z wykonawcą.

Początek tej ważnej, strategicznej inwestycji drogowej w powiecie płockim można tak naprawdę datować na ubiegły rok. Wtedy to okazało się, że dzięki ogromnemu zaangażowaniu, uporowi i determinacji Samorządu Powiatu Płockiego, przebudowa drogi powiatowej nr 2935W Rogozino – Blichowo – Bulkowo na odcinku od km 7+900 do km 12+815 i od km 13+485 do km 22+017 o łącznej długości 13,447 km otrzymała dofinansowanie z rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Władze Powiatu otrzymały wtedy symboliczny czek na kwotę 17,1 mln zł i obietnicę, że wkrótce pieniądze fizycznie trafią do powiatu.

Teraz prace nabiorą realnego kształtu, bowiem właśnie podpisano umowę z wykonawcą inwestycji. Starosta podkreślił raz jeszcze, że to jedna z największych i najważniejszych inwestycji ostatnich lat. Podziękował przy tym Zarządowi Dróg Powiatowych w Płocku, którego pracownicy sami opracowali całą dokumentację projektową, na podstawie której można było ogłosić przetarg na przebudowę drogi.

Skupiamy się na drogach, które są niebezpieczne dla użytkowników, ale również tych o dużym natężeniu ruchu i strategicznym znaczeniu komunikacyjnym. Droga relacji Rogozino – Blichowo – Bulkowo spełnia właściwie wszystkie te kryteria

– mówił Starosta Sylwester Ziemkiewicz.

Dyrektor ZDP w Płocku Marcin Błaszczyk poinformował, że prace będą przebiegały etapami. W ich ramach trzeba będzie m.in. wykarczować krzaki zlokalizowane w pasie drogowym, wykonać warstwę wyrównawczą, ściąć i uzupełnić pobocza, odwodnić korpus drogowy, odtworzyć oznakowanie poziome, zbudować chodnik. Wykonawcą inwestycji jest konsorcjum: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Budowlanych S.A. z Gostynina (lider konsorcjum) oraz Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych S.A. z Koła (partner konsorcjum).

Wójt Gminy Radzanowo Piotr Jakubowski oraz Wójt Gminy Bulkowo Gabriel Graczyk podziękowali za inwestycję, podkreślając, że tylko dobra współpraca przynosi efekty. Warto przypomnieć, że w ub.r. wyremontowano pierwszy etap drogi powiatowej nr 2935W Rogozino – Blichowo – Bulkowo na odcinku od km 5+760 do km 7+900 o długości 2,140 km.

Na ten rok samorząd przewidział jeszcze rozpoczęcie wielu innych ważnych inwestycji drogowych, jak choćby rozbudowę ciągu dróg powiatowych Goślice-Leszczyn-Smolino-Sędek-Przeciszewo i Opatówiec-Zagroba (inwestycja zakłada rozbudowę dróg na łącznym odcinku ok. 20,08 km za 75 mln zł) czy remont ok. 10 km dróg wokół Orlenu na mocy porozumienia z koncernem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *