FilmORLEN S.A.

Zgoda na połączenie PKN ORLEN z Lotos SPV 5

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKN Orlen zgodziło się na połączenie koncernu ze spółką Lotos SPV 5. Przyjęto też zmiany w statucie. Zgodnie z decyzją połączenie nastąpi poprzez przeniesienie na koncern całego majątku obejmującego wszystkie aktywa i pasywa spółki. Akcjonariusze postulat przyjęli jednomyślnie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *