Powiat Płocki

Oświadczenie Starosty, nowa Radna Powiatu

Oświadczenie Starosty Płockiego, ślubowanie nowej Radnej Powiatu, apel do rządzących o skuteczne działania, które poprawią trudną sytuację rolników, wsparcie Ochotniczych Straży Pożarnych. To najważniejsze punkty kwietniowej sesji Rady Powiatu.

Obrady rozpoczęły się od wystąpienia Starosty Płockiego Sylwestra Ziemkiewicza, który wygłosił oświadczenie.

W związku ze zdarzeniem z moim udziałem, które miało miejsce 6 kwietnia br. w godzinach porannych, pragnę wszystkich przeprosić za zaistniałą sytuację

– zaczął Starosta, zapewniając, że poniesie wszelkie konsekwencje swojego czynu i zamierza współpracować z instytucjami wyjaśniającymi całą sprawę.

Z wielką odpowiedzialnością i pokorą podchodzę do powierzonych mi zadań, dlatego czuję się w obowiązku jeszcze ciężej pracować dla dobra Powiatu Płockiego i jego mieszkańców. Mam nadzieję, że to będzie moja szansa na odbudowanie Państwa zaufania

– zakończył Starosta.

Jednym z najważniejszych punktów obrad było ślubowanie nowej Radnej. Stało się to w związku ze zrzeczeniem się mandatu przez Radnego Powiatu Płockiego Pawła Bogla. Nową Radną Powiatu Płockiego została Izabela Tomaszewska, która uzyskała kolejny najwyższy wynik w wyborach samorządowych w 2018 r. w okręgu wyborczym nr 4, obejmującym gminy Bodzanów i Słupno.

Radni przyjęli m.in. apel do Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o podjęcie skutecznych działań mających na celu poprawę sytuacji rolników. Powiat płocki, jako w przeważającej części powiat rolniczy, jest szczególnie wyczulony na krzywdę rolników. Od jakiegoś czasu na terenie Ziemi Płockiej organizowane są debaty i spotkania z rolnikami, gdzie jednym z głównych tematów są możliwości ich wsparcia w tym wyjątkowo trudnym czasie. Sytuacja jest jednak na tyle poważna, a głosy rolników tak niepokojące, że władze Powiatu Płockiego postanowiły już bezpośrednio apelować do rządzących naszym krajem.

W apelu przyjętym większością głosów Radni apelują o: „podjęcie niezwłocznych, skutecznych działań, mających na celu ustabilizowanie sytuacji na rynku zbóż, m.in. poprzez zapewnienie ceny zbóż i rzepaku na poziomie nie niższym niż ceny z okresu żniw w roku 2022; monitorowanie korytarzy transportowych dla zboża ukraińskiego przez teren naszego kraju, pod względem ilości i jakości przewożonych zbóż; intensyfikację eksportu zboża z Polski w celu zapewnienia pojemności magazynowych dla plonów zebranych podczas tegorocznych żniw; wsparcie finansowe dla rolników poprawiające płynność finansową; zaostrzenie kontroli jakości żywności sprowadzanej z Ukrainy”. Wnoszą również o „podjęcie działań mających na celu ustabilizowanie cen nawozów na rynku polskim”, a także „stworzenie opłacalnych dla hodowców bydła warunków sprzedaży mleka”.

Radni zgodzili się również na wsparcie finansowe Ochotniczych Straży Pożarnych w Blichowie, Łęgu Probostwie, Zagrobie i Miszewku Strzałkowskim.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *