Gospodarka i społeczeństwo

Prawa i obowiązki pracownika, czyli zmiany w kodeksie pracy

Jest nowelizacja kodeksu pracy. Z korzyścią dla pracownika. Nowelizacja kodeksu pracy, podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę, wejdzie w życie w środę 26 kwietnia i ma za zadanie wprowadzić do krajowych przepisów zapisy dwóch unijnych dyrektyw. Każda osoba zatrudniona w Polsce lub zamierzająca pracować w naszym kraju powinna zapoznać się z kodeksem pracy, w którym znajdziemy m.in. zasady wynagrodzenia, warunku zatrudnienia, czy urlopu. Co w takim razie zmieni się po wprowadzeniu nowelizacji do kodeksu pracy?

Przede wszystkim – praca zdalna, prawo do równoległego zatrudnienia, zmiany w godzinach i weekendach pracy, a także zasiłek macierzyński.

1. Praca zdalna

Praca zdalna będzie polegała na wykonywaniu jej całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika, jednak przy wcześniejszym uzgodnieniu z pracodawcą. Będzie mogła być wykonywana okazjonalne, jednak w wymiarze godzin nieprzekraczającym 24 dni w roku kalendarzowym. Pracownik będzie miał prawo złożyć wniosek o przejście na tymczasowy tryb. Pracodawca będzie także musiał zwrócić pracownikowi koszty poniesione przez pracę zdalną.

2. Urlop opiekuńczy

Nowelizacja wprowadza bezpłatny urlop opiekuńczy w wymiarze maksymalnie 5 dni w roku kalendarzowym, z którego będą mogły skorzystać osoby opiekujące się członkiem rodziny (syn, córka, ojciec, matka, małżonek). Choć urlop opiekuńczy będzie wliczany do okresu zatrudnienia, to pracownik nie otrzyma za niego wynagrodzenia.

3. Urlop rodzicielski

Oznacza to, że w przypadku urodzenia jednego dziecka rodzicowi będzie przysługiwało 41 tygodni wolnego, a nie 32. Natomiast w przypadku porodu mnogiego 43 tygodnie zamiast 34.

4. Wysokość zasiłku macierzyńskiego

Zmiany zakładają wprowadzenie przepisów unijnych, które zakładają 70-procentowy zasiłek na cały okres trwania urlopu rodzicielskiego dla obojga rodziców.

5. Dodatkowe przerwy

Nowelizacja zakłada także dodatkowe przerwy, które będą wliczane do czasu pracy. Obecnie przy co najmniej 6-godzinnym systemie pracy przysługuje pracownikowi 15-minutowa przerwa wliczana w czas pracy. Po nowelizacji:
– których wymiar czasu pracy wynosi co najmniej 9 godzin na dobę, otrzymają prawo do kolejnej, co najmniej 15-minutowej przerwy,
– których wymiar czasu pracy wynosi co najmniej 16 godzin na dobę, otrzymają prawo do trzeciej, co najmniej 15-minutowej przerwy.

6. Elastyczna organizacja pracy

Rodzic wychowujący dziecko, które nie ukończyło 8 roku życia, będzie mógł ubiegać się o elastyczną organizację pracy. Oznacza to pracę hybrydową lub zdalną, a także zmniejszenie wymiaru pracy. Co ważne, wniosek składa się w terminie nie krótszym niż 21 dni przed planowanym rozpoczęciem korzystania z elastycznej organizacji pracy.

7. Urlop z powodu działania siły wyższej

Będzie udzielany w wymiarze dwóch dni bądź 16 godzin w roku kalendarzowym. Każdy pracownik będzie mógł z niego skorzystać w przypadku nagłego zdarzenia losowego lub w wypadku natychmiastowego opuszczenia miejsca pracy. Wówczas wysokość wynagrodzenia będzie wynosiła do 50% pensji obliczanej jak wynagrodzenie za czas urlopu.

Źródło: money.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *