Płock

2 maja w diecezji płockiej rozpocznie się Rok Jubileuszowy św. Zygmunta

2 maja br. w diecezji płockiej rozpocznie się Rok Jubileuszowy św. Zygmunta, potrwa do 2 maja 2024 roku. Rok ten został ogłoszony przez biskupa płockiego Szymona Stułkowskiego z okazji 1500 rocznicy męczeńskiej śmierci patrona Płocka, Kapituły Katedralnej i parafii katedralnej. W dniach 2-3 maja br. w bazylice katedralnej sprawowane będą doroczne Uroczystości Zygmuntowskie.

Relikwie św. Zygmunta zostały sprowadzone do płockiej katedry w XII wieku i od tamtego czasu stał się on głównym patronem Płocka i orędownikiem przed Bogiem. Jest także patronem Kapituły Katedralnej Płockiej i parafii katedralnej.

Biskup płocki Szymon Stułkowski wydał specjalny dekret dotyczący Diecezjalnego Roku Jubileuszowego św. Zygmunta, Króla i Męczennika. Powołuje się w nim na rozporządzenia Stolicy Apostolskiej.

28 maja br., w uroczystość Zesłania Ducha Świętego, w czasie Diecezjalnego Święta Rodziny, zostanie udzielone wszystkim wiernym obecnym na Mszy św., zgodnie ze wskazaniami Penitencjarii Apostolskiej, papieskie błogosławieństwo połączone z uzyskaniem odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami.

Kierując się duchowym dobrem wiernych i powołując się na dekrety Penitencjarii Apostolskiej, biskup płocki ustanowił miejsca święte. Wierni będą mogli w nich uzyskać odpust zupełny przez nawiedzenie, indywidualne lub w grupie pielgrzymkowej, konkretnych miejsc, od 2 maja 2023 roku do 2 maja 2024 roku.

Są to: bazylika katedralna w Płocku pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, bazylika kolegiacka pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Pułtusku, kościoły parafialne w parafiach pw. św. Zygmunta: pw. Świętej Trójcy w Kraszewie, pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Opinogórze; kościoły parafialne pw. św. Zygmunta: w Królewie i Żukowie.

Wierni, którzy z powodu podeszłego wieku, choroby lub innej poważnej przyczyny nie mogą opuszczać domu, będą mogli otrzymać odpust zupełny w Roku Jubileuszowym św. Zygmunta pod zwykłymi warunkami (stan łaski uświęcającej, który uzyskuje się przez sakramentalną spowiedź; wyzbycie się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu; przyjęcie Komunii św.; modlitwa w intencjach Ojca Świętego), jeśli tylko mają intencję otrzymania odpustu i jeśli duchowo łączą się w przeżywaniu nabożeństw jubileuszowych, oglądając je w telewizji /internecie lub łącząc się przez radio, a swoje modlitwy, cierpienia i trudy życia ofiarują miłosiernemu Bogu.

28 maja 2023 r., w uroczystość Zesłania Ducha Świętego, w bazylice katedralnej zostanie udzielone wszystkim wiernym obecnym na Mszy św. (według wskazań Penitencjarii Apostolskiej), papieskie błogosławieństwo, połączone z uzyskaniem odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami.

Wierni, którzy nie będą mogli fizycznie uczestniczyć w tej Mszy św., będą mogli otrzymać błogosławieństwo papieskie wraz z odpustem zupełnym pod warunkiem, że pobożnie połączą się duchowo przez radio, telewizję, internet z celebrowaną liturgią.

Uroczystości Zygmuntowskie

Szczególny charakter będą mieć tegoroczne Uroczystości Zygmuntowskie w Płocku. Tradycyjnie zostaną one połączone z obchodami ku czci Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w dniu 3 maja.

Główna Msza święta w kościele katedralnym zostanie odprawiona w tym dniu o godzinie 10.00. Będzie jej przewodniczył biskup pomocniczy Mirosław Milewski, prepozyt Kapituły Katedralnej Płockiej. Homilię wygłosi ks. kan. dr Tadeusz Kozłowski, kanonik gremialny Kapituły Katedralnej Płockiej.

W przeddzień, 2 maja br. o godzinie 17.00 w bazylice katedralnej będą sprawowane uroczyste Nieszpory Zygmuntowskie, z przewodniczeniem bp. Mirosława Milewskiego. Homilię wygłosi ks. kan. prof. dr hab. Tomasz Białobrzeski, proboszcz parafii pw. św. Jadwigi w Płocku. W Nieszporach Zygmuntowskich uczestniczył będzie biskup płocki Szymon Stułkowski.

W Płocku kult św. Zygmunta ma ponad 850 lat. Relikwie króla z Burgundii (czaszka) zostały sprowadzone do miasta przez biskupa Wernera w roku 1166. Jednym z najcenniejszych zabytków znajdujących się w Muzeum Diecezjalnym w Płocku jest herma św. Zygmunta, ufundowana około roku 1370 przez króla Kazimierza Wielkiego. Zachowały się świadectwa łask, zyskanych za przyczyną tego świętego króla.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *