sobota, 18 maja 2024
GąbinPłockSłupno

Prawie 90 000 zł na programy dla seniorów z powiatu płockiego

100 projektów rad senioralnych z dofinansowaniem sejmiku Mazowsza. W tym roku decyzją radnych sejmiku na program „Mazowsze dla seniorów 2023” przeznaczono ponad 2,4 mln zł, z czego ponad 110 tys. zł na realizację 6 projektów trafi do subregionu płockiego.

Już co czwarty mieszkaniec województwa mazowieckiego jest w wieku 60+, a seniorzy stanowią coraz większą grupę społeczną, dlatego samorząd Mazowsza wesprze 100 projektów rad senioralnych. Beneficjenci mogą przeznaczyć środki m.in. wyjazdy szkoleniowo-integracyjne, pikniki edukacyjne, olimpiady sportowe, zajęcia informatyczne, kursy języka obcego, zajęcia sportowe czy warsztaty. Jak zauważa marszałek Adam Struzik, program ten pełni ważną funkcję. 

Wnioski o dofinansowanie składają gminy, przy których działają rady senioralne. Mam nadzieję, że nowy program wsparcia nie tylko wesprze aktywnie działających seniorów, ale pokaże także burmistrzom i wójtom, że warto tworzyć rady senioralne i rozwijać ich działalność.

Coraz więcej rad seniorów

Gminne rady seniorów reprezentują interesy osób starszych i pełnią funkcję doradczą, może także realizować własne inicjatywy. Według danych w 2022 roku w województwie mazowieckim działało ponad 60 gminnych rad seniorów, a kolejne powstają.

Kto pozyskał środki?

W tegorocznej edycji programu można było otrzymać dotację w wysokości nawet 30 tys. zł na pokrycie maksymalnie 80 proc. kosztów zadania. dofinansowanie mogły ubiegać się gminy i miasta na prawach powiatu z terenu województwa mazowieckiego oraz dzielnice Warszawy, w których funkcjonują rady seniorów. Każda gmina mogła złożyć po dwa wnioski. W przypadku Warszawy mogły to być po dwa wnioski na każdą dzielnicę, ale musiały dotyczyć dwóch różnych zadań będących inicjatywą rady seniorów.

W tym roku samorząd Mazowsza wesprze 100 projektów. Całkowita wartość dofinansowania to 2,4 mln zł. W subregionie płockim wsparcie w wysokości ponad 110 tys. zł. trafi na realizację 6 zadań.

Pieniądze z tego programu trafiły do trzech gmin z terenu powiatu płockiego. Płock otrzyma ponad 23 tys. zł na dwa projekty – Senioriadę 2023 oraz projekt “Płoccy seniorzy aktywni w działaniu”. Miasto i Gmina Gąbin otrzyma prawie 25 tys. zł na projekty w ramach programu Wzrost aktywności seniorów na terenie Gminy Gąbin. Kolejną gminą jest gmina Słupno. Tu trafi ponad 40 tys. zł na dwa projekty – carving sztuka rzeźbienia w warzywach i owocach oraz “Podaruj zwierzakom nowy dom”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *