niedziela, 3 marca 2024
Zdrowie

Profilaktyka dla kobiet – są pieniądze na kolejne projekty zdrowotne

W ramach pierwszej edycji programu „Mazowsze dla zdrowia kobiety 2023” zostanie zrealizowanych 26 inicjatyw. Projekty dotyczą ochrony zdrowia i profilaktyki najczęściej występujących u kobiet chorób, m.in. nowotworowych. Na ten cel samorząd województwa mazowieckiego przeznaczył ponad 1,7 mln zł.

W tym roku po raz pierwszy samorząd województwa realizuje program „Mazowsze dla zdrowia kobiety”. Jak zaznacza marszałek Adam Struzik, władze Mazowsza chcą w ten sposób zachęcić samorządy do promowania zdrowia kobiet.

Założenia programu

Celem projektu jest wspieranie zadań związanych z ochroną zdrowia i profilaktyką chorób najczęściej występujących u kobiet, m.in. nowotworów, chorób uroginekologicznych czy osteoporozy. Mogą to być np. świadczenia zdrowotne, czyli możliwość wykonania podstawowych i ważnych badań, takich jak USG piersi, mammografia czy cytologia. Ważnym aspektem programu jest promocja zdrowia i edukacja zdrowotna dostosowana do potrzeb kobiet w różnym wieku.

Kto mógł starać się o wsparcie?

Dofinansowanie mogły otrzymać mazowieckie powiaty i miasta na prawach powiatu. Pomocą finansową z budżetu województwa zostały objęte zadania własne samorządów powiatowych z zakresu promocji i ochrony zdrowia. Co ważne, nie mogły to być projekty o charakterze inwestycyjnym. W sumie na ten cel samorząd województwa mazowieckiego przeznaczył ponad 1,7 mln zł. Maksymalna kwota dofinansowania jednego zadania to 90 tys. zł. Władze powiatów i miast przekazały środki m.in. na przeprowadzenie badań, działań promocyjnych i akcji profilaktycznych. Z programu skorzystają mieszkańcy Płocka oraz powiatu płockiego. W ciągu kilku tygodni beneficjenci ogłoszą konkursy na wybór podmiotów leczniczych, które będą realizowały zadania.

W ramach programu powiat płocki otrzyma prawie 180 000 zł na dwa projekty: Profilaktyka i wczesne wykrywanie osteoporozy wśród kobiet w wieku 40+ w powiecie płockim oraz Wczesna profilaktyka raka piersi dla kobiet w wieku 40+zamieszkujących powiat płocki. Miasto Płock otrzyma 60 000 zł także na dwa projekty:
Profilaktyka nowotworów skóry u mieszkanek Płocka oraz Profilaktyka badania piersi dla mieszkanek Płocka w wieku 35 – 49 lat.

Mazowsze stawia na zdrowie kobiet

Program „Mazowsze dla zdrowia kobiety” to niejedyna forma wsparcia ze strony samorządu. Mieszkanki naszego regionu mogą również liczyć na pomoc w ramach programu wykrywania raka piersi na wczesnym etapie czy leczenia niepłodności z wykorzystaniem metody in vitro. Władze województwa rokrocznie przeznaczają też ogromne środki na modernizacje wojewódzkich szpitali, w tym oddziałów ginekologiczno-położniczych. Działania władz województwa zostały docenione. Samorząd Mazowsza otrzymał nagrodę „Perspektywy Medycyny” w kategorii profilaktyka zdrowotna za realizację programu szkoły promocji zdrowia oraz zaplanowane na lata 2022-2025 liczne działania z zakresu edukacji zdrowotnej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *