Płock

Z obrony pracy dyplomowej prosto do pracy

Akademia Mazowiecka w Płocku otrzymała raport dotyczący Ekonomicznych Losów Absolwentów za rok 2020.

Ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych (ELA) został stworzony na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki. Badania są oparte na danych z ZUS i systemu Polon. Materiał, który publikujemy dotyczy absolwentów z roku 2020. Uczelnię ukończyło wtedy 631 absolwentów. Warto podkreślić, że było to bardzo trudny czas na rynku pracy, ponieważ był to pierwszy rok pandemii, a wprowadzone obostrzenia najbardziej restrykcyjne.

Pomimo specyficznego okresu, absolwenci Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku (obecnie Akademia Mazowiecka w Płocku) bardzo szybko dostawali zatrudnienie. Absolwentki pielęgniarstwa cieszyły się nową pracą średnio po miesiącu od obrony, zaś informatycy i ekonomiści zaledwie po dwóch miesiącach. Średni czas poszukiwania pracy na żadnym z kierunku studiów nie przekroczył pięciu miesięcy.

Na koniec 2021 roku odsetek absolwentów, którzy doświadczyli bezrobocia był bardzo niski. W przypadku kierunku pielęgniarstwo zaledwie 2% absolwentek doświadczyło bezrobocia, a dla kierunku położnictwo wskaźnik ten wynosił 3%. W przypadku pozostałych kierunków średnio co piąty absolwent doświadczył bezrobocia w ciągu roku od ukończenia studiów. Nasi absolwenci bardzo dobrze prezentują się na tle statystyk miejskich i powiatowych. Pracę w zawodzie częściej od średniej znajdują przedstawiciele kierunków: pielęgniarstwo, położnictwo, praca socjalna, pedagogika, bezpieczeństwo wewnętrzne i informatyka.

Jeżeli absolwent znajdzie już pracę, to na jakie zarobki może liczyć? W przypadku absolwentów studiów pierwszego stopnia Względny Wskaźnik Zarobków wynosi dla absolwenta Uczelni 0.61. Najlepiej zarabiają pielęgniarki (średnio 5.625 zł brutto) co jest jedynym wynikiem ponad średnią w mieście. Należy podkreślić, że jest to w dużej mierze grupa dwudziestokilkuletnich kobiet bez doświadczenia zawodowego. Blisko średniej miejskiej kształtuje się wynagrodzenie młodych położnych (średnio 5.406 zł brutto). Z zawodów niemedycznych prym wiodą informatycy, którzy już po roku od obrony zarabiali średnio 4.331 zł brutto.

Dużo wyższe zarobki osiągają pracownicy z tytułem magistra na dyplomie. Absolwenci studiów drugiego stopnia zarabiali średnio o 1.350 zł więcej niż absolwenci z licencjatem. Imponująco wyglądają zarobki pielęgniarek, które zarabiały średnio 7.525 zł brutto. To kwota dużo wyższa od średniego wynagrodzenia w mieście. Na zarobki narzekać nie mogą także filolodzy, których średnia pensja wynosiła 4.138 zł.

Warto dodać, że część z absolwentów już w pierwszym roku po obronie dyplomu założyło własny biznes. W przypadku samozatrudnienia prym wiodą: kosmetolożki, pielęgniarki oraz informatycy.

Co wpływa na atrakcyjność absolwentów Akademii Mazowieckiej w Płocku? Aby przystąpić do obrony pracy licencjackiej trzeba odbyć 720 godzin praktyk zawodowych. W przypadku studiów magisterskich liczba ta wzrasta do 1080 godzin. Wiele zajęć prowadzonych jest przez ekspertów i praktyków w swoich dziedzinach. W połączeniu z wiedzą teoretyczną przekazywaną przez wysoko wykwalifikowaną kadrę naukową pracodawcy otrzymują kadry z miejsca gotowe do efektywnej pracy. Warto dodać, że wielu studentów uczelni pracuje już w trakcie studiów. Na studiach pierwszego stopnia średnio 20 % studentów podejmuje pracę. Natomiast w trakcie studiów drugiego stopnia doświadczenie zawodowe zdobywa ponad połowa studentów (na pielęgniarstwie było to aż 95%).

Plusem oferty edukacyjnej Akademii Mazowieckiej w Płocku jest to, że pokrywa się
z zawodami deficytowymi. W Płocku wśród zawodów deficytowych znajdują się lekarze, pielęgniarki i położne. Także służby mundurowe intensywnie poszukują wzmocnienia kadr. W powiecie płockim, gostynińskim i sierpeckim brakuje m.in.: wychowawców w placówkach opiekuńczych, filologów, samodzielnych księgowych i psychologów. Wyksztalcenie wysokiej jakości w powyższych kierunkach oferuje Akademia Mazowiecka w Płocku.

Wszystkie komponenty sprawiły, że absolwenci Akademii nie mieli problemów ze znalezieniem zatrudnienia i byli pożądaną grupą na rynku pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *