ORLEN S.A.Płock

Wash Tower w drodze na instalacje

We wtorek 9 maja w Płocku rozpoczął się pierwszy etap dwudniowego transportu drogowego największych ładunków przewożonych drogami publicznymi w Polsce. Kolumna Wash Tower waży ponad 850 ton i mierzy blisko 100 metrów długości. Za kompleksową realizację, opiekę inżynieryjną i bezpieczeństwo transportu odpowiada DSV w Polsce. Tym samym sfinalizowano największą i najtrudniejszą część złożonego projektu, którego celem jest przetransportowanie elementów instalacji budowanego przez PKN ORLEN Kompleksu Olefin III.

Największa inwestycja ostatnich 20 lat

Projekt budowy przez PKN ORLEN Kompleksu Olefin III to największa inwestycja w sektorze petrochemicznym ostatnich dwóch dekad, którą podjęto w Europie. Jasno potwierdzają to także informacje dotyczące samego transportu elementów tej instalacji, które jednocześnie pokazują jej rozmiar.

Do tej pory 11 statkami z takich krajów, jak Chiny, Korea, Indie, Hiszpania czy Belgia, do portu w Gdańsku dostarczono ponad 786 ładunków. Wśród nich znalazły się tak wyjątkowe obiekty, jak m.in. Wash Tower, czyli największy i najcięższy, a jednocześnie najważniejszy element całej inwestycji. Na zlecenie wykonawcy tej inwestycji, międzynarodowego konsorcjum Hyundai Engineering oraz Tecnicas Reunidas, firma DSV w Polsce zaplanowała kompleksową strategię transportu dla tego projektu, uwzględniającą wykorzystanie innowacyjnych metod, które ustanowiły kilka logistycznych rekordów Polski.

Największy transport Wisłą w historii

Do transportu Wash Tower, jak i pozostałych elementów, wybrano transport rzeczny Wisłą, największą nieuregulowaną rzeką Europy. Było to możliwe dzięki zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań zespołu specjalistów DSV Projects, którzy pozyskali z Europy Zachodniej specjalne barki, które następnie zostały odpowiednio dostosowane do warunków panujących na rzece, jak i wymagających parametrów ładunku.

Jesteśmy doświadczonym operatorem logistycznym z ugruntowanym, międzynarodowym know-how, jednak i tak projekt ten stanowił dla nas duże wyzwanie. Ze względu na znaczenie inwestycji PKN ORLEN, zarówno dla samego Koncernu, jak i całej gospodarki Polski, każda z wykonywanych czynności została zaplanowana w oparciu o drobiazgowe plany inżynieryjne opracowane przez zespół DSV Projects oraz naszych partnerów. Jednak nawet najlepszy zespół nie jest w stanie całkowicie wykluczyć ryzyka, jakie wiąże się z żeglugą po nieuregulowanym torze wodnym. Musieliśmy się liczyć z tym, że na naszej drodze może wystąpić szereg niezależnych od nas zagrożeń, takich jak na przykład zbyt niski stan wody w Wiśle lub zbyt wysoki, który mógłby spowodować kolizję z obiektami mostowymi. A to tylko kilka z możliwych przeszkód

 – powiedział Grzegorz Samoć, dyrektor działu Projects DSV i szef całego projektu.

Podjęliśmy się tego zadania świadomie, opierając się o szczegółowe ekspertyzy, własną wiedzę oraz wiarę w nasz interdyscyplinarny zespół ekspertów, który sprawdził się już w wielu trudnych projektach 

– dodał.

Tylko realizacja etapu rzecznego wymagała od DSV przeprowadzenia szeregu inwestycji infrastrukturalnych, w tym wykonania ekspertyz nabrzeży w Gdańsku i Płocku, wzmocnienia nabrzeża w Płocku, budowy placu magazynowego w Płocku, jak i pozyskania specjalistycznych dźwigów o udźwigu odpowiednio 650 i 1200 ton, które umożliwiły załadunek i rozładunek elementów inwestycji z barek. Również same barki rzeczne musiały zostać dostosowane do wymogów regulacyjnych w Polsce, jak i do parametrów technicznych przewożonego ładunku.

Kolumna petrochemiczna rusza w drogę

We wtorek 9 maja rozpoczął się pierwszy etap drogowy dwudniowego transportu kolumny petrochemicznej z nabrzeża Wisły do miejsca docelowego – Zakładu Produkcyjnego PKN ORLEN w Płocku. Do jej transportu wykorzystywany jest 72-osiowy zestaw SPMT – liczący łącznie 576 skrętnych kół. Inaczej mówiąc, długość transportowanego ładunku wraz z zestawem przekracza wysokość 10-piętrowego budynku mieszkalnego. Jednocześnie DSV, za zgodą i we współpracy z właściwymi urzędami, dostosowała do wymogów projektu infrastrukturę drogową. Transport wymagał przebudowy 8 rond znajdujących się na trasach przejazdu, modyfikacji ponad 20 kolizyjnych linii energetycznych i czasowego demontażu kilkudziesięciu latarni ulicznych oraz szeregu świetlnych i zwykłych znaków drogowych, które ograniczały przepustowość trasy.

Transport Wash Tower to z pewnością jeden z największych transportów, które kiedykolwiek zrealizowano drogami publicznymi w Polsce. Warto podkreślić, że wieża jest jedynie elementem ogromnego i wyjątkowego projektu realizowanego dla PKN ORLEN przez międzynarodowe konsorcjum Hyundai Engineering oraz Tecnicas Reunidas. Z Gdańska do Płocka, Wisłą, trafi w sumie ponad 1500 ładunków. Spodziewamy się łącznie blisko 80 transportów barkowych oraz kilkuset samochodowych. Będzie to rekord dla tej rzeki, który długo nie zostanie pobity: mam tu na myśli zarówno cały projekt, jak i transport poszczególnych elementów, które zostały przewiezione. Wystarczy wspomnieć, że jeszcze przed nami jest choćby transport dwóch elementów ważących po 600 ton każdy

– powiedział Grzegorz Samoć, dyrektor działu Projects DSV i szef całego projektu 

Budowa Kompleksu Olefin III

PKN ORLEN rozbudowuje Kompleks Olefin w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku. To kluczowy projekt w ramach strategicznego Programu Rozwoju Petrochemii i największa inwestycja petrochemiczna w Europie w ciągu ostatnich 20 lat. Na inwestycji Kompleksu Olefin skorzysta nie tylko Grupa ORLEN, ale także Płock i okoliczne gminy. Rozbudowa Kompleksu Olefin oznacza bowiem nowe miejsca pracy. W wyniku realizacji projektu docelowo zatrudnienie w PKN ORLEN wzrośnie o ok. 580 etatów. Cała inwestycja petrochemiczna wygeneruje dla budżetu podatki w wysokości 160 mln zł. Ponadto zwiększy się dostępność petrochemikaliów bazowych, co będzie podstawą dla rozwoju branży chemicznej w Polsce i tym samym wpłynie pozytywnie na gospodarkę.

Transporty w liczbach:

–       11 statkami – z Chin, Korei, Indii, Hiszpanii i Belgii przywieziono 786 ładunków z czego:
271 ponadgabarytowe oraz 515 standardowych

–       11.01.2023 rozpoczął się rozładunek pierwszego statku, a start pierwszego transportu rzecznego nastąpił 18.01.2023

–       4 kolejne statki z elementami do budowy Kompleksu Olefin III spodziewane są w maju
(3 jednostki) i czerwcu (1 statek)

–       69 ładunków w 45 transportach barkowych przetransportowano Wisłą (do tej pory) na potrzeby tej inwestycji

–       64 ładunki dostarczono (do tej pory) na teren budowy Kompleksu Olefin III z nabrzeża Wisły

–       Wash Tower jest największym i najcięższym elementem transportowanym na budowę Kompleksu Olefin III. Kolejne pod względem wagi to Reactor/Gas Coolers (2 szt.) o wadze 600t, pod względem długości to Purification Column – 89m, pod względem szerokości to Reactor Steam Drum – 9,60m oraz pod względem wysokości to Gas Dryer – 8,07m

–       budowa dźwigów na płockim nabrzeżu trwała około tygodnia dla każdej jednostki (dźwigi gąsienicowe klasy 1200t i 650t)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *