Płock

Koniec sezonu grzewczego, początek inwestycji

Około 1,7 mln GJ ciepła dostarczyła mieszkańcom w mijającym właśnie sezonie grzewczym firma Fortum, do której należy miejska sieć ciepłownicza w Płocku. Spółka na modernizację i rozbudowę sieci ciepłowniczej w 2022 r. przeznaczyła prawie 11,3 mln zł, co stanowi kwotę porównywalną do nakładów inwestycyjnych Fortum w Płocku w poprzednim roku. Środki te zostały wykorzystane przede wszystkim na budowę blisko 40 węzłów o łącznej mocy ponad 4 MW oraz ponad 3 km sieci ciepłowniczej dla mieszkańców miasta.

Od października 2022 r. do marca 2023 r. Fortum dostarczyło płocczanom porównywalny do ubiegłorocznego wolumen ciepła. Największy popyt na ciepło w Płocku odnotowano 14 grudnia 2022 r., kiedy to średnia dobowa temperatura wyniosła -7,4ºC. Tego dnia Fortum w odpowiedzi na zwiększone zapotrzebowanie dostarczyło mieszkańcom miasta 12 537  GJ ciepła.

W 2023 roku Fortum planuje dalsze inwestycje sieciowe w Płocku, przeznaczając około 10 mln zł na nowe przyłączenia i unowocześnienie sieci. W ramach dalszej modernizacji sieci napowietrznych zaplanowano wymianę izolacji dla odcinka rurociągu w obrębie ulicy Wiadukt. Projekt ten jest częściowo dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Dzięki temu projektowi Fortum wymieni izolację dla ok. 90% spośród wszystkich sieci napowietrznych występujących w naszym mieście

 – dodaje Rafał Ciesielski, kierownik sieci ciepłowniczej Fortum w Płocku.

Fortum planuje również wymianę magistralnej sieci ciepłowniczej w okolicy ul. Granicznej oraz sieci cieplnej wraz z przyłączami na osiedlu Wielka Płyta. Zadania te będą również częściowo dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.

Planowana jest także przebudowa sieci w ul. Gałczyńskiego oraz budowa nowych sieci cieplnych zasilających nowopowstałe obiekty w strefie przemysłowej, wzdłuż płockiej obwodnicy, jak również budowa sieci i przyłączy w obrębie ulic: Targowa, Stary Rynek (kolejne kamienice), Ossowskiego, Sikorskiego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *