Gospodarka i społeczeństwoORLEN S.A.

Elektrownia gazowo – parowa w Ostrołęce nabiera tempa

Przeprowadzone zostały już prace związane z przygotowaniem terenu i rozpoczął się proces dostarczania poszczególnych elementów inwestycji oraz ich montażu. Na plac budowy zjadą urządzenia ważące łącznie kilka tysięcy ton. 

Transport elementów elektrowni to złożone wyzwanie logistyczne – szczególnie, gdy jak w przypadku bloku typu CCGT w Ostrołęce, poszczególne sprzęty i urządzenia wyprodukowane zostaną nie tylko w Polsce, ale także w innych krajach europejskich i azjatyckich.

Turbinę parową wysłano z Elbląga, a jej komponenty zostaną wysłane ze Szwajcarii. Turbina gazowa ostrołęckiej elektrowni zostanie przetransportowana z Belfort we Francji. Generator, który dopełni turbozespół bloku, dotrze na plac budowy z Wrocławia.

Inne urządzenia i sprzęt zostaną dostarczone z Polski – z Opola, a także Hiszpanii, Włoch, Turcji, Indii, Korei Południowej, Chin. Podróżować będą drogą morską, koleją oraz transportem kołowym. Tak złożona inwestycja wymaga więc dobrze skoordynowanych, zakrojonych na szeroką skalę działań.

Wymagający transport

Transport ponadgabarytowy – a takiego potrzebować będzie duża część elementów elektrowni – wymaga specjalnych zezwoleń, m.in. z uwagi na przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej przewidzianej dla dróg, którymi jechać będą konwoje. Zwykle transport elementów o niestandardowych wymiarach i wadze odbywa się nocną, tak aby zminimalizować utrudnienia w ruchu drogowym i zagrożenie dla innych pojazdów. Musi być także dokładnie zaplanowany, aby trasy omijały przeszkody (np. niskie wiadukty). Ma to znaczenie, także w przypadku transportowanych części elektrowni gazowo-parowej w Ostrołęce, których łączna masa wyniesie co najmniej kilka tysięcy ton – same elementy kotła HRSG będą ważyć łącznie ok. 5 tys. ton.

Większość ciężkich części elektrowni gazowo-parowej wyprodukowanych w fabrykach zagranicznych przybędzie drogą morską do portu w Gdańsku, a stamtąd na plac budowy w Ostrołęce trafi lądem.

Zagwarantowane dofinansowanie

Pod koniec czerwca br. w projekcie bloku gazowo-parowego w Ostrołęce osiągnięto kluczowy kamień milowy. Spółka prowadząca inwestycję w elektrownię o mocy ok. 750 MW podpisała umowę o zewnętrzne finansowanie kredytowe w formule project finance. Spółka CCGT Ostrołęka, należąca do Grupy ORLEN, zawarła umowy kredytów z konsorcjum składającym się z polskich i międzynarodowych instytucji finansowych. W jego skład wchodzą: Bank Gospodarstwa Krajowego, Alior Bank SA, Bank Polska Kasa Opieki SA, KfW IPEX-Bank GmbH oraz Erste Group Bank AG.

Kluczowa inwestycja

Blok energetyczny w Ostrołęce to jedno z kluczowych przedsięwzięć Grupy ORLEN w zakresie budowy niskoemisyjnych źródeł bilansujących KSE. Nowa jednostka będzie wspierać stabilność dostaw energii elektrycznej podczas trwającej transformacji energetycznej Polski.

Turbina gazowa, która zainstalowana zostanie w bloku CCGT Ostrołęka, będzie mogła przejść od stanu wygaszenia do pełnej wydajności w czasie krótszym niż pół godziny. Z kolei już w trakcie pracy obciążenie turbiny może być zmniejszane bądź zwiększane w tempie 88 MW na minutę. Tak duża elastyczność pozwoli na zmniejszanie ryzyka deficytu mocy poprzez sprawne bilansowanie produkcji energii elektrycznej z dynamicznie rozwijających się źródeł odnawialnych, zależnych w dużej mierze od warunków pogodowych.

Inwestycja w blok gazowo-parowy w Ostrołęce będzie wspierać zarówno cele dekarbonizacyjne Polski, jak też samej Grupy ORLEN. Koncern w swoim segmencie energetycznym dąży do redukcji emisji dwutlenku węgla o 40% na każdej MWh (megawatogodzinie) do 2030 roku oraz do osiągnięcia pełnej neutralności emisyjnej do 2050 roku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *