wtorek, 21 maja 2024
FilmORLEN S.A.

Proekologiczna inwestycja ORLENU

ORLEN Południe, spółka z Grupy ORLEN, uruchomiła w rafinerii w Trzebini instalację do wytwarzania biokomponentów z olejów posmażalniczych i tłuszczów zwierzęcych. UCO FAME będzie produkować 30 tys. ton estrów drugiej generacji oraz 7 tys. ton gliceryny technicznej rocznie. Proekologiczna inwestycja jest częścią strategii Grupy ORLEN w obszarze biopaliw, umożliwiającą zastępowanie paliw kopalnych, paliwami wytworzonymi z surowców odpadowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *