Gospodarka i społeczeństwoORLEN S.A.

ORLEN nagrodził najlepsze prace badawcze

Prawie 30 prelegentów i panelistów dyskutuje o najnowszych osiągnięciach naukowych i ich zastosowaniu w dziedzinie katalizy podczas dwudniowej konferencji „Kataliza – teraźniejszość i przyszłość”, zorganizowanej przez ORLEN. Pierwszego dnia spotkania wręczono nagrody w konkursie Prezesa Zarządu ORLEN S.A. na najlepszą pracę badawczą wykonaną na rzecz ORLENU. Wydarzenie odbywa się w Muzeum Mazowieckim w Płocku, ale konferencję można także śledzić online.

materiały prasowe ORLEN

Zjawisko katalizy jest powszechnie wykorzystywane w przemyśle do przyspieszenia reakcji chemicznych, a intensywne badania w tej dziedzinie przynoszą nowe odkrycia i rozwiązania, których wdrożenie umożliwi efektywną transformację gospodarki w kierunku neutralności emisyjnej. To niezwykle szeroka dziedzina i bardzo ważna dla ORLEN, ponieważ katalizatory są niezbędnym elementem wielu procesów produkcyjnych.

Konferencja rozpoczęła się uhonorowaniem najlepszych prac indywidualnych oraz zespołów. W konkursie o nagrodę Prezesa Zarządu ORLEN S.A. na pracę badawczą wykonaną na rzecz ORLENU przez pracowników jednostek naukowych w tegorocznej, trzeciej już edycji, udział wzięli pracownicy wielu renomowanych polskich uczelni oraz ośrodków badawczych.

Nagrodę I stopnia otrzymałaPolitechnika Warszawska filia w Płocku za realizację pracy badawczej dotyczącej technologii otrzymywania asfaltu (zespół w składzie: dr inż. Grzegorz Makomski; prof. dr hab. inż. Janusz Zieliński; dr inż. Wiesława Ciesińska; dr inż. Tatiana Brzozowska; dr Elżbieta Grudzińska; dr Blandyna Osowiecka oraz mgr inż. Karolina Brzezińska).

Nagrodę II stopnia przyznanoSieci Badawczej Łukasiewicz – z Instytutu Chemii Przemysłowej im. Profesora Ignacego Mościckiego w Warszawie za realizację pracy badawczej dotyczącej wodnych dyspersji poliuretanowych jako składników powłok (zespół w składzie: dr inż. Jarosław Przybylski; dr. hab. inż. Janusz Kozakiewicz; dr inż. Krystyna Sylwestrzak; dr inż. Izabela Oflat-Kawalce; dr inż. Joanna Trzaskowska; dr inż. Witold Sarna oraz inż. Paulina Idziorek).

Natomiast nagrodę III stopnia otrzymałUniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy za realizację pracy badawczej dotyczącej opracowania formacji elastycznych pianek poliuretanowych (zespół
w składzie: dr hab. inż. Joanna Paciorek- Sadowska; dr inż. Marcin Borowicz; mgr inż. Marek Isbrandt; mgr Paweł Sander oraz mgr Łukasz Grabowski).

Ponadto przyznano wyróżnienie Akademii Górniczo-Hutnicza w Krakowie za realizację pracy badawczej na rzecz rozwoju metod utylizacji odpadów poprocesowych w ORLEN S.A. oraz jedną nagrodę specjalną – dlaSieci Badawczej Łukasiewicz – Przemysłowego Instytutu Motoryzacji za szczególny naukowy wkład w rozwój ORLEN S.A.

O najnowszych odkryciach w dziedzinie katalizy rozmawiają w Płocku przedstawiciele: Los Alamos National Laboratory, Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutu Chemii Fizycznej PAN, Uniwersytetu Jagielloński, Technical University of Ostrava, Uniwersytetu Wrocławskiego, Institute of Chemical Process Fundamentals of the CAS, Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN,  Politechniki Łódzkiej, Politechniki Krakowskiej, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej,  a także instytutu badawczego ORLEN UniCRE a.s.

Konferencja cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, także ze względu na formułę hybrydową — możliwe jest uczestnictwo stacjonarne oraz poprzez transmisję on-line na stronie www.kataliza-orlen.com

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *