Gospodarka i społeczeństwo

Tylko do końca miesiąca studenci mogą składać wnioski o pieniądze

Tylko do końca października studenci, którzy pobierają rentę rodzinną z ZUS, mają czas na dostarczenie zaświadczenia z uczelni o kontynuowaniu nauki do wniosku o dalszą wypłatę świadczenia. Jeśli tego nie zrobią nie otrzymają pieniędzy za ten miesiąc.

Zaświadczenia nie muszą przedkładać studenci, którzy w pierwszym zaświadczeniu złożonym do ZUS mieli wskazany całkowity okres trwania nauki w szkole wyższej i w trakcie roku akademickiego nie przerwali nauki. Pozostali muszą pamiętać o tym, by taki dokument złożyć w odpowiednim terminie, aby nie przepadła im wypłata renty rodzinnej za dany miesiąc. Renta rodzinna to świadczenie, które może otrzymać dziecko po śmierci m.in. rodzica, przysługuje do ukończenia przez nie 16. roku życia, albo do 25. roku życia (lub do końca roku akademickiego, jeżeli osiągnięcie wieku przypada na ostatni rok studiów) pod warunkiem, że nadal się uczy.

Edukację uczniowie i studenci potwierdzają zaświadczeniem ze szkoły lub uczelni. Zwykle jest one wydawane na rok szkolny bądź akademicki albo na programowy czas nauki. ZUS wypłaca rentę rodzinną za okres wskazany w zaświadczeniu

– informuje Wojciech Ściwiarski, rzecznik prasowy ZUS w województwie mazowieckim.

Jeżeli uczelnia w pierwszym zaświadczeniu wskaże całkowity okres trwania nauki (np. pięcioletnie studia) to ZUS będzie wypłacał świadczenie przez cały ten czas. Może jednak w każdej chwili skontrolować, czy student faktycznie studiuje. Natomiast, gdy w zaświadczeniu nie został wskazany całkowity termin trwania nauki, ale jakieś konkretne daty, to aby renta była wypłacana bez przerwy, należy najpóźniej w ciągu miesiąca od ostatniej wypłaty złożyć do ZUS-u wniosek o dalszą wypłatę renty wraz z zaświadczeniem o kontynuowaniu nauki.

Na złożenie dokumentów studenci mają czas do końca października. Jeśli student złoży zaświadczenie jeszcze w październiku, to otrzyma rentę rodzinną za ten miesiąc. Jeśli jednak spóźni się i dostarczy dokumenty później, czyli w listopadzie, to wypłata renty za październik przepadnie

– dodaje rzecznik.

Osoby pobierające rentę rodzinną muszą też pamiętać, aby poinformować ZUS o wcześniejszym przerwaniu lub zakończeniu nauki. Brak takiej informacji spowoduje, że renta będzie nadal wypłacana i pobierana przez nieuprawnioną osobę. Niesłusznie otrzymane świadczenie trzeba będzie potem zwrócić wraz z odsetkami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *