niedziela, 3 grudnia 2023
Gospodarka i społeczeństwo

9 listopada – Międzynarodowy Dzień Adopcji na Mazowszu

Dziś Światowy Dzień Adopcji. W tym dniu wojewódzkie ośrodki adopcyjne w Ciechanowie, Ostrołęce, Radomiu zaplanowały Dzień Otwarty. Taki dzień zaplanowano również w oddziale w Płocku. Będzie można dowiedzieć się więcej o tej drodze do rodzicielstwa. To dobry moment na uzyskanie odpowiedzi, czym adopcja jest i czym nie jest, oraz co można zrobić, by zostać kandydatem na rodzica adopcyjnego.

Co roku w województwie mazowieckim było ponad 300 adopcji. W ostatnich latach liczba ta nieco spadła, ale w samym 2023 roku rodzinę znalazło już 151 dzieci. A o dzieci przede wszystkim w całym tym procesie chodzi.

Światowy Dzień Adopcji to dobry moment, by uświadamiać, czym jest sam proces, ale też obalać mity i przekłamania na jej temat. To przecież ważny proces tworzenia się rodziny, w którym istotne są obie strony: dziecko i kandydaci na rodziców. Trzeba mieć na względzie ich potrzeby i możliwości, pamiętać, że potrzebny jest czas, by się do adopcji przygotować. W tym wszystkim i dziecko, i potencjalni rodzice mogą liczyć na wsparcie mnóstwa osób pracujących w ośrodkach, które do adopcji przygotowują

– mówi Elżbieta Lanc, członek zarządu województwa mazowieckiego.

Dni otwarte w Wojewódzkim Ośrodku Adopcyjnym

W ciągu całego roku w Wojewódzkim Ośrodku Adopcyjnym (WOA) – zarówno w Warszawie, jak i w jego oddziałach: w Ostrołęce, Ciechanowie, Płocku, Radomiu i Siedlcach odbywają się spotkania, szkolenia dla kandydatów na rodziców, grupy wsparcia dla nich oraz dla rodzin adopcyjnych i poradnictwo. Na 9 listopada (czwartek) oddziały WOA zaplanowały specjalny dzień.

Oddział Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Radomiu (ul. Mokra 2) będzie miał tego dnia Dzień Otwarty, w ramach którego w godzinach 8:00 – 15:00 będzie można spotkać się z pracownikami ośrodka i uzyskać podstawowe informacje dotyczące adopcji, szkoleń, procesu przygotowania do adopcji. Osoby zainteresowane otrzymają odpowiedź na pytania: Dla kogo jest adopcja? Na czym polegają procedury adopcyjne? Czy są długotrwałe i wymagające? Dla jakich dzieci ośrodek szuka rodziców? Tego dnia odbędzie się również szkolenie dla kandydatów na rodziców adopcyjnych, by móc wspólnie spędzić ten dzień. Nie zabraknie też symbolicznego uśmiechu namalowanego na dłoni – u chcących w ten sposób celebrować kandydatów i pracowników.

Podobne inicjatywy będą miały miejsce w oddziale w Ciechanowie (ul. Orylska 3a) w godz. 8:00 – 16:00 i w Ostrołęce (ul. Piłsudskiego 38) w godz. 9.00-14.00. Tu również będzie można otrzymać odpowiedź m.in. na pytania o to, jak wygląda procedura adopcyjna i jakie wymogi musi spełnić kandydat na rodzica adopcyjnego. Oddział w Płocku zaplanował specjalny dzień na 15 listopada – wtedy pracownicy ośrodka będą do dyspozycji w godzinach 7:30-18:00.

Udział w tych dniach otwartych nie wymaga wcześniejszej rejestracji i jest w pełni bezpłatny.

Czy 2023 rok to dobry rok na adopcję?

Od 1 lutego 2023 r. weszły w życie znowelizowane przepisy regulujące procedury adopcyjne, zapowiadane przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej jako upraszczające drogę do przysposobienia dziecka.

Częste skojarzenia osób myślących o adopcji to żmudność procedur. Tymczasem realia są takie, że większość dzieci przebywających w pieczy zastępczej nie jest zgłaszana do adopcji z powodu nieuregulowanej sytuacji prawnej i może zostać umieszczona wyłącznie w rodzinach zastępczych, umożliwiających kontakt z rodzicami biologicznymi. Poza tym większość dzieci czekających na adopcję to dzieci starsze albo ze znacznymi niepełnosprawnościami

– wyjaśnia Bożena Sawicka, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego.

Wprowadzone zmiany zwiększają szansę na pozyskanie rodzin dla dzieci starszych, objętych obowiązkiem szkolnym. Pomóc tu może rozszerzenie uprawnień dla rodziców adopcyjnych do korzystania z urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego wobec dzieci do 14. roku życia.

Dotychczas kandydaci, określając wiek dziecka, które chcieliby przyjąć, najczęściej ograniczali go do 6. roku życia, argumentując decyzję chęcią wykorzystania urlopów. Wprowadzona zmiana była długo wyczekiwana zarówno przez rodziców adopcyjnych, jak i pracowników ośrodków, bo obecność rodzica w domu w trakcie procesu adaptacji dziecka jest istotna z punktu widzenia budowania zaufania i poczucia bezpieczeństwa dziecka, bez względu na jego wiek.

Przyspieszeniu może też pomóc scyfryzowanie danych. Od marca procedury adopcyjne mogą być prowadzone przez ogólny system teleinformatyczny „Adopcja” – bez konieczności kopiowania setek, a nawet tysięcy stron dokumentacji dzieci i rozsyłania ich za pośrednictwem poczty tradycyjnej. Baza nadal jest zapełniana danymi, ale już dziś wiadomo, że to rozwiązanie – choć przynosi ośrodkom sporo niespodzianek – może być ostatecznie ułatwieniem ich pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *