sobota, 2 grudnia 2023
Gospodarka i społeczeństwoPowiat PłockiPłock

Gminy powiatu płockiego w rankingu samorządów 2023. Kto jak wypadł?

Jest kolejny ranking Rzeczpospolitej odnoszący się do wszystkich samorządów w 2023 roku. Ranking Samorządów Rzeczpospolitej jest uznawany za jeden z najbardziej prestiżowych i wiarygodnych w Polsce. Po raz kolejny gminy z terenu powiatu płockiego uplasowały się wysoko.

Zasady Rankingu Samorządów ustala niezależna kapituła, której przewodniczy były premier RP prof. Jerzy Buzek. W jej skład wchodzą także przedstawiciele organizacji samorządowych, organizacji pozarządowych oraz przedstawiciele redakcji „Rzeczpospolitej”. W tegorocznej edycji kryteria oceny to ok. 30 wskaźników wyliczanych na podstawie publicznie dostępnych baz danych GUS oraz Ministerstwa Finansów. O ostatecznej pozycji w rankingu decyduje suma punktów uzyskanych w trzech filarach zrównoważonego rozwoju.

Co zatem jest oceniane?

Kapituła ocenia trwałość ekonomiczno-finansową, trwałość społeczną oraz trwałość środowiska. W każdym obszarze oceniane są wskaźniki dotyczące zdolności samorządu do zwiększania dochodów własnych, umiejętności pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania, czy efektywności zarządzania budżetem bieżącym. Kapituła ocenia również działania samorządów, które mają największy wpływ na jakość życia mieszkańców, w tym nakłady na rozwój infrastruktury społecznej, a także kwestie związane z ochroną środowiska i dostosowaniami do zmian klimatycznych.

W rankingu gmin wiejskich (1513 gmin), gminy z powiatu płockiego plasują się następująco:

1. Słupno – 461 miejsce;
2. Stara Biała – 623 miejsce;
3. Słubice – 629 miejsce;
4. Staroźreby – 671 miejsce;
5. Łąck – 756 miejsce;
6. Bulkowo – 770 miejsce;
7. Nowy Duninów – 828 miejsce;
8. Mała Wieś – 924 miejsce;
9. Radzanowo – 950 miejsce;
10. Bodzanów – 1336 miejsce;
11. Bielsk – 1406 miejsce;
12. Brudzeń Duży – 1486 miejsce;

W kategorii Gmin miejskich i miejsko-wiejskich na 898

1. Miasto i Gmina Wyszogród zajęła 481 miejsce
2. Miasto i Gmina Gąbin – 493
3. Miasto i Gmina Drobin – 811

Płock zajął 37 miejsce na 65 miast na prawach powiatu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *